Nakit Akışı - Serbest Nakit Akışı

Nakit Akışı ile Serbest Nakit Akışı Arasındaki FarklarNakit akışı ile serbest nakit akışı arasındaki fark tahribattır. Biri, bir işletmeye ne kadar nakit girdiğini ve bir dönem sonunda ne kadar nakit gittiğini bulmak için kullanılır. Diğeri, şirketin değerlemesini İndirimli Nakit Akışı (DCF) yöntemiyle bulmak için kullanılır.Nakit akışı konsept olarak çok da

Power BI Hesaplama

Power BI Hesaplama İşleviCALCULATE, Power BI'da sıklıkla kullanılan DAX işlevidir, CALCULATE hiçbir şey yapamasa da, bu işlev farklı senaryolarda diğer DAX işlevlerini uygulamak için temel işlev olarak çalışır. Örneğin, filtre uygulamak ve belirli bir şehir için ortalama satışları bulmak istiyorsanız, filtre ve varış hesaplamaları uygulamak için HESAPLA işlevini kullanabiliriz.Dolayısıyla, CALCULATE işlevi,

T Hesapları

T Hesabı nedir?T Hesabı, şirketin genel muhasebe hesabına kaydettiği muhasebe yevmiye kayıtlarının, 'T' harfine benzeyecek şekilde ve hesabın sağ tarafındaki kredi bakiyelerini grafiksel olarak ve borç bakiyelerini hesabın sol tarafı.T Hesap FormatıHesabın adı, hesap numarası (varsa) ile birlikte "T" harfinin üzerine yazılırken, her "T" hesabının toplam bakiyesi hesabın alt kısmına yazılır. T Hesabı formatı aşağıda ver

Excel'de 3B Referans

Excel'de 3B Hücre Referansı nedir?Adından da anlaşılacağı gibi 3d referans, üç boyutlu bir referans anlamına gelir. Normal görüşün dışında belirli bir şeye atıfta bulunmak anlamına gelir. Çeşitli çalışma sayfalarında birden fazla veriye sahip olduğumuzda, tüm sayfalarda bazı ortak veriler bulunduğunda yapılan güçlü bir referanstır, eğer her bir sayfaya manuel olarak referans vermeye dayalı hesaplamalar yapmak zorunda kalırsak, bunun yerine sıkıcı bir görev olacaktır, bunun yerine 3B referansı kullanabiliriz. excel çalışma kitabındaki tüm sayfalara ayn

Nijerya'da Yatırım Bankacılığı

Nijerya'da Yatırım Bankacılığına Genel BakışNijerya, büyük petrol rezervleri tükendiğinden, çalışmak ve yatırımları çekmek için popüler seçeneklerden biri olarak kabul ediliyor. Yolsuzluk ve güvenlik gibi sorunlarla mücadele etmesine rağmen, ülke son 25 yılda gelişti ve birçok göçmen için arzu edilen bir yer olarak kabul ediliyor.Nijerya'daki yatırım bankaları,

NASDAQ ile Dow Jones

NASDAQ ve Dow Jones Arasındaki FarkNASDAQ ve Dow Jones birbirinin yerine kullanılmıştır, ancak aslında farklı anlamlara sahiptir.Dow, dünya çapında önemli bir borsa endeksi olan Dow Jones Industrial Average (DJIA) 'yı ifade eder.NASDAQ ise elektronik bir değişim sistemi olan National Association of Securities Dealers Automated Quotients Exchange'i ifade eder.NASDAQ ve Dow

VBA MID İşlevi

Excel VBA MID İşleviVBA MID işlevi, verilen cümle veya sözcüğün ortasından değerleri çıkarır. MID işlevi, Dize ve Metin işlevi altında kategorize edilmiştir ve bu işlevi VBA'da kullanmak için application.worksheet yöntemini kullanmamız gereken bir çalışma sayfası işlevidir.İlk adı, soyadı veya ikinci adı çıkarmak istediğimiz durumlar vardır. Bu durumlarda, METİN kategorisi f

Excel Formları

Excel Formları nedir?Excel'de Form, Excel'de gizli bir özelliktir ve Şerit Araçlarında kullanılamaz. Bu özelliği, DOSYA sekmesi altında bulunan Hızlı Erişim Araç Çubuğu seçeneğini kullanarak eklememiz gerekiyor. Excel Formları, veri girişini kolaylaştıran yatay yönde her seferinde bir kaydı görüntülemenize, eklemenize, düzenlemenize ve silmenize olanak tanır.Excel'de Excel Forms özelliğ

Yatırım Bankacılığı nedir?

Yatırım Bankacılığı nedir?Yatırım bankacılığı, yeni borç ve menkul kıymet araçlarının yaratılmasıyla ilgilenen, halka arz süreçlerini sigortalayan, şirketleri birleştiren veya satın alan ve yüksek net değerli bireyler ve bankaların yüksek değerli yatırımları kolaylaştırmasına yardımcı olan bir finansal şirketler bölümüdür.Bu terimi duyduğunuz an aklınızda birçok s

Net İthalatçı

Net İthalatçı TanımıNet İthalatçı, ithal edilen ürün ve hizmetlerin değeri, ihraç ettiği ürün ve hizmetlerin değerinden daha uzun bir zaman dilimi için yüksek olan veya başka bir deyişle diğer ülkelerden daha fazla satın alan ve nispeten daha az satış yapan bir ülkeyi ifade eder.Net İthalat Nasıl Hesaplan

Holdco

Holdco nedir?Bir holding şirketi olarak da bilinen Holdco, yan kuruluşlarda çoğunluk hissesine sahip olan ve bu nedenle, iş faaliyetlerini kontrol etme ve nüfuz etme hakkına sahip olan bir kuruluştur. Bir Holdco, yalnızca bağlı kuruluşların kontrolünü ele geçirmek ve yönetmek veya iştirakleri kontrol eden kuruluşlarla birlikte iş faaliyetleri yürütmek için var olabilir.Holdco TürleriHolding ş

Alacak Dekontu (Kredi Memorandumu)

Alacak Dekontu nedir?Alacak dekontu veya alacak dekontu, satıcı tarafından alıcıya verilen ve alıcılara, satıcının alıcının ticari alacaklarda alıcının borçlu olduğu tutarı azaltacağını veya alacaklandıracağını bildiren satış günlüğü için kaynak belge görevi gören bir belgedir. satıcının hesabı.BileşenlerBir sat

En İyi Sabit Gelir Kitapları

İlk 7 En İyi Sabit Gelirli Kitap ListesiSabit gelirli menkul kıymetler oldukça düşük gelirli araçlar olarak kabul edilir, ancak son zamanlarda sabit gelirli piyasalarda stratejik büyüme ve mümkün kılınan getiriler açısından modern yatırımcılar için giderek daha çekici hale gelen muazzam bir değişim olmuştur. Aşağıda sabit gelirli ki

CFA IMC - Yatırım Yönetimi Sertifika Sınav Kılavuzu

CFA IMCMükemmel kariyer denen bir şey var mı? Başarı o kadar mükemmel görünüyor ki, büyümemizi mükemmelliğe götüren küçük kusurları çoğu zaman gözden kaçırıyoruz. Böyle bir kusur, doğru kariyer yolunu yapmak için bilgi eksikliğimizdir. Bilinçli bir seçim yapmak ve kararınızın sonuçlarını üstlenmek bir şeydir ve yalnızca yarı pişmiş bilginin faktörleri üzerine bir karar almak, geleceğiniz pahasına büyük bir risktir. Bu tür kötü hataların asla yapılmamasını sağlama

Excel'de PPMT İşlevi

PPMT İşlevi ExcelExcel'deki PPMT işlevi, belirli bir ana para için ödemeyi hesaplamak için kullanılan bir finansal işlevdir ve bu işlev tarafından döndürülen değer bir tamsayı değeridir. Örneğin, ilk dönem, son dönem veya aradaki herhangi bir dönem için bir taksitin ana tutarını almak için PPMT işlevini kullanabilirsiniz.SözdizimiAçıklamaExcel'dek

Gelir akışları

Gelir Akışlarının AnlamıGelir akışları, kuruluşun mal satarak veya hizmet veya her ikisinin kombinasyonunu sağlayarak gelir elde ettiği çeşitli gelir kaynaklarıdır ve bu tür gelirler, işin türüne bağlı olarak nitelik, işlem bazlı, proje bazlı veya çeşitli türlerin kombinasyonu olarak tekrarlanabilir. bir organizasyonun faaliye

VBA Çalışma Sayfası İşlevi

Excel VBA Çalışma Sayfası İşlevleriVBA'daki çalışma sayfası işlevi, belirli bir çalışma sayfasına başvurmamız gerektiğinde kullanılır, normalde bir modül oluşturduğumuzda, kodun çalışma kitabının şu anda etkin sayfasında yürütülür, ancak kodu belirli çalışma sayfasındaki çalıştırmak istersek çalışma sayfası işlevini kullanırız, bu işlevin VBA'da çeşitli kullanımları ve uygulamaları vardır.VBA ile ilgili en iyi şey, formülleri çalışma sayfasında

Ev Yapımı Temettüler

Ev Yapımı Temettü Nedir?Ev yapımı temettüler, bir yatırımcının nakit akışı hedeflerini gerçekleştirmek için kendisinin belirlediği nakit girişini ifade eder. Bu şekilde portföyündeki hisselerin bir kısmını satarak veya geleneksel temettüleri alarak nakit akışı hedeflerini gerçekleştirir.Basit bir deyişle, yatırımcını