Singapur'da Yatırım Bankacılığı | En İyi Bankalar Listesi | Maaş | Meslekler

Singapur'da Yatırım BankacılığıSingapur'da yatırım bankacılığına girmeyi denemeli misiniz? Pazar nasıl? Ödeme yapısı nasıl? Singapur'da yatırım bankacılığında iyi büyüyebilir misiniz?Bu yazımızda her şeyi detaylı olarak inceleyeceğiz.Kaynak : JPMorganBu yazıda aşağıdakilerden bahsedeceğiz -Singapur Yatırım Bankacılığı Piyasasına Genel BakışSingapur pazarına girmek, özellikle farklı bir ülkedeyseniz ve Singapur'da herhangi bir deneyiminiz yoksa, kolay bir şey değildir. Ama mümkün.Singapur'da pazar yükselmiyor; ancak ç

WORKDAY Excel İşlevi

Excel'deki WORKDAY işlevi, bir başlangıç ​​tarihinden itibaren belirli sayıda günden sonra gelen çalışma tarihini hesaplamak için kullanılan bir tarih işlevidir, bu işlev tatiller için isteğe bağlı bir argümana sahiptir ve sağlanmazsa otomatik olarak Cumartesi ve Pazar günleri olan hafta sonlarını dikkate alır. tatiller ve belirli bir gü

Serbest Fon İşleri

Serbest Fon İşleri ve Kariyer YoluHedge fon işleri, finans alanındaki insanlar arasında çok yaygındır, çünkü riskten korunma fonundaki çeşitli işler arasında fon yöneticisinin rolü, analistlerin rolü, Satış Yöneticisinin rolü, Pazarlama rolü vardır. Yönetici, muhasebecinin rolü vb.Bir hedge fonu işi mi bulm

Varsayım

Varsayım nedir?Hipotezleme, bir borç verenin kendisine teminat teminatı olarak sunulan bir varlığı aldığı bir süreçtir ve büyük ölçüde, belirli bir kredi için teminat teminatına karşı ücretlendirme amacıyla doğası gereği taşınabilir olan varlıklar durumunda yapılır. .AçıklamaNeredeyse ipoteğe benziyor, ancak Mortgage ve Hypothecation arasında ince bir çizgi var. Varsayımda, varlıklar derhal borç

Maliyet-Fayda Analizi Formülü

Maliyet-Fayda Analizi Formülü nedir?Maliyet-fayda analizi, maliyetleri bir projenin faydalarıyla karşılaştırmayı ve daha sonra projeye devam edip etmeme konusunda bir karara varmayı içerir. Projenin maliyetleri ve faydaları, paranın zaman değeri için ayarlandıktan sonra parasal olarak ölçülür, bu da maliyet ve faydaların gerçek bir resmini verir.Maliyet-fayda analizi

Özel Sermaye Analisti

Özel Sermaye Analisti RehberiÖzel sermaye analisti , özel sermaye yatırımcısının şirketi satın alabilmesi, özel olarak alabilmesi ve kar elde edebilmesi için değerinin düşük olduğu şirketlere bakan bir öz sermaye analistidir.Özel Sermaye, geniş anlamda, daha yüksek riskler üstlenerek ve önemli getiri umuduyla özel, borsaya kayıtlı olmayan şirketlere yapılan yatırım olarak tanımlanabilir. Özel sermaye analisti olmak ner

Excel'de Tabloları Birleştirme

Excel'de çalıştığımızda, verilerin tek bir çalışma sayfasında olacağı kesin değildir, birden çok tablodaki birden çok çalışma sayfasında olabilir, eğer tabloları birleştirmek istiyorsak, tek bir veriye sahip olabilmemiz için bunu yapmak için çeşitli yöntemler vardır. tablo ve bu excel'de tabloları birleştirme olarak bilinir, bu VLOOKUP veya INDEX ve MATCH işlevleri kullanılarak yapılabilir.Excel'de Tabloları BirleştirmeBaze

Excel'de ROUNDUP İşlevi

ROUNDUP İşlevi Excel'de Ne Yapar?Excel'deki ROUNDUP işlevi , sayının yuvarlanmış değerini en yüksek dereceye kadar hesaplamak için kullanılan veya başka bir deyişle sayıyı sıfırdan uzağa yuvarlayan, yani bu işleve sağlanan girdi = ROUNDUP (0,40 , 1) Sonuç olarak 0,4 elde ederiz, bu fonksiyon biri sayı diğeri basamak sayısı olmak üzere iki argüman alır.SözdizimiParametrelerYukarıd

Varyans ve Standart Sapma

Varyans ve Standart Sapma Arasındaki FarkVaryans , değişkenler arasında birbirlerinden ne kadar farklı oldukları ölçüsünü bulmak veya elde etmek için bir yöntemdir, oysa standart sapma bize veri setinin veya değişkenlerin ortalamadan veya veri setinden ortalama değerden nasıl farklı olduğunu gösterir.Varyans, bir popülas

Excel'de Kaydırma Çubukları

Excel'de iki kaydırma çubuğu vardır, biri excel'deki verileri yukarıdan aşağıya görüntülemek için kullanılan dikey kaydırma çubuğu ve verileri soldan sağa görüntülemek için kullanılan yatay kaydırma çubuğu, gizleyebiliriz veya kaydırma çubuğunu, gelişmiş sekmeyi ve kaydırma çubuklarını gizleme seçeneğini bulacağımız dosyalar sekmesindeki Seçenekler kategorisinden gösterin.Excel'de Kaydırma ÇubuklarıMicrosoft Exce

Excel'de COMBIN İşlevi

Excel'de COMBINExcel'deki COMBIN işlevi, verilen iki sayı için olası kombinasyon sayısını hesaplamak için kullanılan kombinasyon işlevi olarak da bilinir, bu işlev iki bağımsız değişken alır, biri seçilen sayı ve sayıdır, örneğin, sayı 5 ise ve seçilen sayı ise 1 ise toplam 5 kombinasyon var, bu yüzden sonuç olarak 5 veriyor.SözdizimiAçıklamaYukarıda gö

Brüt Kazanç

Brüt Kazanç nedir?Şirketin brüt kazancı, şirketin belirli bir hesap döneminde mallarının satışından elde ettiği toplam gelirden, satılan malın maliyeti düşüldükten sonra, ancak diğer giderler, vergiler ve düzeltmeler düşülmeden önce kalan tutarı ifade eder. o dönemde şirketin maruz kaldığı.Brüt Kazanç FormülüFormül aşağı

Bütçe kontrolü

Bütçe Kontrol AnlamıBütçe kontrolü, şirketin fiili performansı ile bütçelenen performansı arasındaki farklılığı bilmek için yönetim tarafından belirli bir bütçe oluşturmak olarak bilinir ve ayrıca yöneticilerin bu bütçeleri belirli muhasebe dönemi içinde çeşitli maliyetleri izlemek ve kontrol etmek için kullanmalarına yardımcı olur.Bütçelenmiş sayıların gerçek sonuç

Değerlendirme maliyetleri

Ekspertiz Maliyetleri AnlamıEkspertiz Maliyetleri, bir iş biriminin kendileri tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin müşterinin beklentilerini karşılamasını, yani hatasız ve tüm yasal gereklilikleri karşılamasını sağlamak için katlanılan maliyettir. Bu tür maliyetlere örnek olarak muayene, saha testleri ve iç denetimler vb. İçin katlanılan maliyet

Excel'de Radyo Düğmesi (Seçenekler Düğmesi)

Excel'deki radyo düğmeleri veya bilinen seçenekler düğmeleri, bir kullanıcının girişini excel'e kaydetmek için kullanılır, bunlar geliştiricinin sekmesinin ekleme bölümünde bulunur, herhangi bir kriter için birden fazla radyo düğmesi olabilir, ancak yalnızca tek bir düğme kontrol edilebilir. Birden çok seçenek, b

Etkili Süre

Etkili Süre nedir?Etkili Süre, yerleşik seçeneklerle birlikte menkul kıymetin süresini ölçer ve hibrit menkul kıymetin (tahvil ve bir opsiyon) gösterge getiri eğrisindeki bir değişikliğe karşı fiyat duyarlılığının değerlendirilmesine yardımcı olur.Etkili süre, değiştirilen süreye yaklaşıktır. Ancak her ikisinin hesaplanmas

Ortalama Formül

Ortalamayı Hesaplamak İçin FormülOrtalama, verilerin değer kümesini, tüm verilerden hesaplanan ortalama olarak temsil etmek için kullanılan değerdir ve bu formül, verilen kümenin tüm değerleri toplanarak ve X'in toplamı ile gösterilen ve sayıya bölünerek hesaplanır. sette verilen değerler N ile gösterilir.Ortalama = (a 1 + a 2

üretim bütçesi

Üretim Bütçesi TanımıÜretim Bütçesi, finansal planlama, yönetimin pazardaki rekabet, ekonomik koşullar, üretim ile ilgili yönetimin yargılarına dayanan tahmini satış miktarına uyması için işletmenin önümüzdeki dönemde üretmesi gerektiğini düşündüğü ürün birimleriyle ilgilidir. kapasite, tüketici hakim pazar ta

Ticari kağıtlar

Ticari Kağıt TanımıTicari Senet, kısa vadeli fon elde etmek için kullanılan bir para piyasası aracı olarak tanımlanır ve genellikle yatırım dereceli bankalar ve şirketler tarafından ihraç edilen bir senet şeklinde verilir. Çoğu ticari evrak, yeni ihraçların gelirinden eski ihraçlar için ödeme yapılarak kolayca devredilebilir, dolayısıyla sürekli bir finansman kaynağı haline gelir.Bu tür menkul kıymetlere yapıl