Kategori «Excel Dersleri»

Excel'de Tarihleri ​​Karşılaştırın

Excel'de İki Tarihi KarşılaştırmaExcel'de iki tarihin karşılaştırılması bir senaryodan diğerine farklı olabilir, bazen bir tarihin diğerine eşit olup olmadığını karşılaştırmamız gerekebilir, bazen bir tarihin belirli bir tarihin üzerinde veya belirli bir tarihin altında olup olmadığını kontrol etmemiz gerekebilir ve Çoğu zaman, belirtilen tüm kriterleri test ederek ulaşmamız gerekebilir, bunun gibi senaryodan senaryolara değişir. Her birini pratik örneklerle göreceğ

LN Excel İşlevi

Aritmetikte, üslemenin tam tersi olan bir logaritma fonksiyonumuz veya LOG fonksiyonumuz var, excel'de verilen bir sayının logaritmasını hesaplamak için benzer bir fonksiyonumuz var ve bu fonksiyon, bağımsız değişken olarak tek bir sayı alan excel'deki LN fonksiyonudur ve sonucu logaritma olarak verir.Excel'de LN

Excel'de Denetim Araçları

Excel'de Formül Denetim AraçlarıHepimizin bildiği gibi, MS Excel esas olarak işlevi, formülleri ve makroları için kullanılır ve popülerdir. Fakat ya formülü yazarken bir sorunla karşılaşıyorsak ya da fonksiyonu doğru formüle etmediğimiz için bir hücrede istenen sonucu alamıyorsak? Bu nedenle MS Excel, f

Excel'de AND İşlevi

Excel'de AND İşleviExcel'deki AND işlevi, mantıksal bir işlev olarak kategorize edilir; yalnızca DOĞRU ve YANLIŞ olan iki değeri döndürür. Bu AND excel'de belirtilen koşulu test eder ve koşullar DOĞRU olarak karşılanırsa DOĞRU verir, aksi takdirde YANLIŞ döndürür. Bu işlev genellikle diğer Excel işlevleriyle kullanılır VE Excel'de çalışma sayfasının yeteneklerini önemli ölçüde genişletebilir.Ve Excel'de FormülBu VE Formülü şu şek

Excel Yığınlı Sütun Grafiği

Excel'de Yığılmış Sütun GrafiğiExcel'deki yığılmış sütun grafiği, çeşitli kategorilerin veri temsillerinin birden çok serisinin birbiri üzerine yığıldığı, yığılmış serilerin dikey olduğu ve çoklu veri serileri için karşılaştırmanın kolay olduğu, ancak veri serilerinin sayısı arttıkça bir sütun grafiğidir. temsilin karmaşıklığı da artar.Yığılmış Süt

Formülü Excel'de Göster

Formül Excel'de Nasıl Gösterilir?Excel'de, formülün ilişkisini incelemek için bu formülleri gösterme seçeneğimiz var. Ayrıca, formülleri excel'de göstermek için daha fazla keşfedeceğimiz bir klavye kısayolu da vardır. Bu seçeneği excel'de bulmak için adımları izleyin. Bu Formülleri Göster Excel Şablonunu buradan indirebilirsiniz - Formülleri Göster Excel Şablonu Tıklayın Formülü Tab sonra Formül Denetim ve göster FormülleriBu seçeneklere tıkladığımızda, formülün değerleri yerine excel sayfasındaki tüm formüller görünecektir.Bu seçeneğe tekrar tıklarsanız, excel formülün kend

Excel Veritabanı Şablonu

Excel İçin Veritabanı ŞablonuModern dünyada, veritabanıyla çalışmak için bol miktarda yazılıma sahibiz. Sonuçta, gelişmiş yazılımın son analizi yalnızca elektronik tablolarla yapılacaktır. Küçük bir şirketseniz ve modern yazılımları karşılayamıyorsanız endişelenecek bir şey yok çünkü Excel elektronik tablosunun kendisinde iş verilerinizin bir veritabanını oluşturabiliriz. Sonuçta soru, veritabanını bir excel ele

Excel'de boş

Null, bir formülde sağlanan iki veya daha fazla hücre referansı yanlış olduğunda veya yerleştirildikleri konum yanlış olduğunda excel'de oluşan bir hata türüdür, formüllerde iki hücre referansı arasındaki boşluk kullanırsak boş hata ile karşılaşırız, orada bu hatayla karşılaşmak için iki nedendir; biri yanlış aralık referansı kullanmamız ve diğeri boşluk karakteri olan kesişme operatörünü kullandığımızda.Excel'de boşNULL, excel'de hiçbir şey veya boş

SIN Excel İşlevi

SIN Excel işlevi, verilen sayının sinüs değerini veya belirli bir açının sinüs değerini trigonometri cinsinden hesaplamak için kullanılan Excel'de dahili bir trigonometrik işlevdir, burada açı excel'deki bir sayıdır ve bu işlev yalnızca tek bir argüman alır. sağlanan giriş numarasıdır.Excel'de SIN FonksiyonuEx

Excel'de Tarihi Birleştir

Excel'deki tarihi diğer değerlerle birleştirmek için & operatörü kullanabiliriz veya aynı zamanda excel'de birleştirme operatörü veya dahili bitiştirme işlevi olarak da bilinir, örneğin = ”ABC” & NOW () kullanırsak bu bize çıktıyı ABC14 / 09 olarak verecektir. / 2019 sonuç olarak ve benzer şekilde bitiştirme işlevini kullanabiliriz.Excel'de Tarih Nasıl Birleş

Excel'de Birden Çok Satır Nasıl Toplanır?

Birden Çok Excel Satırı Nasıl Toplanır?Excel temellerinin başlangıcında, hepimiz sayıları toplamanın bir hesap makinesi yolunu öğrendik. Örneğin, aşağıdaki verilere bakın.İlk olarak Temel Excel Formüllerini aşağıdaki gibi uyguladık.Bu, sayıları toplamanın hesaplayıcı yoludur. Bununla birlikte, bunu Excel'

Excel'de TREND İşlevi

Excel'de Trend FonksiyonuExcel'deki Trend işlevi, verilen doğrusal veri kümesine göre doğrusal eğilim çizgisini hesaplayan bir İstatistiksel İşlevdir. X'in belirli dizi değerleri için Y'nin tahmin değerlerini hesaplar ve verilen iki veri serisine göre en küçük kareler yöntemini kullanır. Excel'deki Eğilim

Excel'e Tarih Ekle

Excel'de Tarih Nasıl Eklenir?Excel'de, her geçerli tarih, numaranın bir biçimi olarak saklanacaktır. Excel'de bilinmesi gereken önemli bir nokta, “31-Aralık-1899” olan bir bitiş tarihinin olduğudur. Excel'e eklediğimiz her tarih “01-Ocak-1900 (bu tarih dahil)” sayılacak ve bir sayı olarak saklanacaktır.ÖrneklerBurada aşağıd

INT Excel İşlevi (Tamsayı)

Excel'deki INT veya Integer işlevi, belirli bir sayının en yakın tamsayısını döndürmek için kullanılır; bu işlev, çok sayıda veri kümesine sahip olduğumuzda kullanılır ve farklı biçimdeki her veri, örneğin float'ta diyelim, sonra bu işlevin tamsayı kısmını döndürür sayı, örneğin INT (5.4) için 5 olarak sonuç verecektir.

WEEKDAY Excel İşlevi

Hafta içi, belirtilen tarih için verilen haftanın gününü hesaplamak için excel'de kullanılan bir excel işlevidir, bu işlev bağımsız değişken olarak bir tarih alır ve ardından bir hafta içinde yedi gün olduğu için 1-7 arasında değişen bir tamsayı sonucu döndürür. , dönüş türü isteğe bağlı bir bağımsız değişkendir ve sağlanmazsa 1 varsayılan olarak kabul edilir ve Pazar gününü temsil eder ve 7 Cumartesi ile temsil edilir, bu işlevi kullanma yöntemi = WEEKDAY (Seri Numarası, Dönüş Değeri) şeklindedir.Excel'de WEEKDAY İşleviExcel Hafta içi işlevi, Tarih /

Excel'de İki Listeyi Karşılaştırın

Excel'de İki Liste Nasıl Karşılaştırılır? (En İyi 6 Yöntem)Aşağıda, eşleşmeler ve farklılıklar için Excel'de bir sütunun iki listesini karşılaştırmak için kullanılan 6 farklı yöntem belirtilmiştir.Yöntem 1: Eşittir İşareti Operatörünü Kullanarak İki Listeyi KarşılaştırınYöntem 2: Satır Farkı Tekniğini Kullanarak Verileri EşleştirmeYöntem 3: IF Koşulunu Kullanarak Satır Farkını EşleştirmeYöntem 4: Satır Farkı Olsa Bile Verileri EşleştirmeYöntem 5: Koşullu Biçimlendirme Kullanarak Tüm Eşleşen Verileri VurgulayınYöntem 6: Kısmi Eşleştirme TekniğiŞimdi her yöntemi bir örnekle ayrıntılı olarak tartış

Formülü Excel'de Gizle

Excel'de Formüller Nasıl Gizlenir?Formülleri excel'de gizlemek, formülün içinde formül bulunan bir hücreye tıkladığımızda formülün formül çubuğunda görüntülenmesini istemediğimiz bir yöntemdir, bunu yapmak için hücreleri biçimlendirebilir ve gizli onay kutusunu işaretleyebilir ve ardından koruyabiliriz. bu, formülün formül sekmesi

Excel'de Veri Çubukları

Excel'deki veri çubukları, bazı koşullara göre bir çalışma sayfasındaki hücreleri veya veri aralığını vurgulamak için kullanılan, excel'de bulunan bir tür koşullu biçimlendirme seçeneğidir, daha net görünür kılmak için sütundaki çubukların daha geniş yapılması önerilir veri çubukları, ana sayfa sekmesindeki excel'deki koşullu biçimlendirme sekmesinde bulunur.Excel'deki Veri Çubukları nedir?Excel

EDATE Excel İşlevi

EDATE, bir tarihe belirli sayıda ay ekleyen ve bize sayısal bir tarih biçiminde bir tarih veren, bu işlevin aldığı bağımsız değişkenler tarih ve tamsayılar, başlangıç ​​tarihi olarak tarih ve ay sayısı, verilen başlangıç ​​tarihine eklenecek tam sayılardır, bu işlev tarafından döndürülen çıktı aynı zamanda bir tarih değeridir, bu işlevi kullanma yöntemi = Düzen (Başlangıç ​​Tarihi, Aylar).Excel'de EDATE İşleviEDATE İşlevi, MS Excel'de yerl

TIME Excel İşlevi

Excel'de TIME FormülüZaman, excel'de kullanıcı tarafından sağlanan bağımsız değişkenlerden zaman oluşturmak için kullanılan bir zaman çalışma sayfası işlevidir, bağımsız değişkenler sırasıyla saat, dakika ve saniye biçimindedir, saat giriş aralığı 0-23 arasında olabilir ve dakika için 0-59 ve saniyeler için benzerdir ve bu işlevi kullanma yöntemi aşağıdaki gibidir = Zaman (Saat, Dakika, Saniye).AçıklamaTIME formülü aşağıdaki parametr

Excel'de Bir Değişken Veri Tablosu

Excel'de Tek Değişkenli Veri Tablosu nedir?Excel'deki tek değişkenli Veri Tablosu , bir değişkeni birden çok seçenekle birlikte değiştirmek ve birden çok senaryo için sonuçları almak anlamına gelir.Excel'de Tek Değişkenli Veri Tablosu Nasıl Oluşturulur? (Örneklerle) Bu Tek Değişkenli Veri Tablosu Excel Şablonunu buradan indirebilirsiniz - Tek Değişkenli Veri Tablosu Excel Şablonu Örnek 1Rs kredisi alıyorsunuz. 2 yıldır 2, 50.000. Faiz or

Excel'de kırpın

Excel'de Trim İşleviExcel'deki trim işlevi, adından da anlaşılacağı gibi, herhangi bir dizenin bir kısmını keser, neden dizge bir metin işlevi olduğu için, bu formülün işlevi, belirli bir dizedeki herhangi bir boşluğu kaldırmasıdır, ancak varsa iki kelime arasında tek boşluk vardır, ancak diğer istenmeyen boşluklar kaldırılır.Excel'de TRIM FormülüExcel'dek

Excel'de PV Fonksiyonu

PV, bugünkü değer olarak da bilinir ve bu işlev, yapılan herhangi bir yatırımın mevcut bugünkü değerini hesaplamak için kullanılır ve bu bugünkü değer, yatırımın oranına ve bir girdi olarak gelecekteki değerle ödeme için dönem sayısına bağlıdır. , bu işlev excel'de formüller sekmesinin mali kategorisinde bulunur.Excel'de PV FonksiyonuExcel'deki

Excel'de Max IF

Max, belirli bir aralıktaki maksimum değeri bulmak için kullanılan farklı bir işlevdir, oysa işlev koşullu bir işlevse, maksimum işlevde aralıkta boş bir hücre veya mantıksal bir değer varsa, işlev bu değerleri atlar ancak kullanabiliriz Ölçüt temelinde bir sonucu görüntülemek için ifade ise, MAX IF işlevini birlikte kullanma yöntemi aşağıdaki gibidir = MAX (If (Criteria, Value)).Excel'de Max IF FormülüMax If

Excel'de Pareto Grafiği

Excel'de Pareto Grafiği Nasıl Oluşturulur? (Adım adım) Bu Pareto Grafiğini Excel Şablonunda buradan indirebilirsiniz - Excel Şablonunda Pareto Grafiği Adım # 1 - Kategori (bir sorunun nedeni) ve Sayıları dahil olmak üzere Ham Verileri toplayınAdım # 2 - Her kategorinin yüzdesini hesaplayın ve ayrıca kümülatif yüzdeyi hesaplayınYüzde, diğer hücrelere uygulanarak = (C3 / $ C $ 13) * 100 formülü kullanılarak hesaplanacaktır.Kümülatif YüzdeFrekans dağılı

Excel Yeni Sayfa Kısayolu

Excel'de Yeni Sayfa Kısayol TuşlarıÇalışırken, çok önemli bir şeyi girmek için hızlı bir şekilde yeni bir çalışma sayfası eklememiz gerekebilir, bu nedenle bu durumlarda kısayol tuşumuz hızlı bir şekilde yeni bir çalışma sayfasına sahip olmak için önemlidir. Tüm bilgileri veya verileri tek bir çalışma sayfasının kendisine ekleyebilir miyiz? Veriler, çalışma kitabının birden

Excel'de Kümelenmiş Sütun Grafiği

Excel'deki kümelenmiş sütun grafiği, verileri sanal olarak seri olarak dikey sütunlar halinde temsil eden bir sütun grafiğidir, ancak bu çizelgeleri yapmak çok basittir, ancak bu çizelgeleri görsel olarak görmek de karmaşıktır, birden çok seriye sahip tek bir kategori varsa, o zaman Bu grafikle görüntülemesi kolaydır, ancak kategoriler arttıkça verileri bu grafikle analiz etmek çok karmaşıktır.Excel'deki Kümelenmiş Sütu

FREQUENCY Excel İşlevi

Excel'de FREQUENCY İşleviExcel'deki SIKLIK işlevi, veri değerlerinin belirli bir değer aralığında kaç kez oluştuğunu hesaplar. Bir aralıktaki her değerin sıklığına karşılık gelen dikey bir sayı dizisi döndürür. Excel'de yerleşik bir işlevdir ve İstatistiksel İşlev olarak kategorize edilir.Excel'de FREKANS FormülüExcel

Metin için DÜŞEYARA

Metinli DÜŞEYARADÜŞEYARA ile çalışmak için temel kriterlerden biri, "arama" değerinin sonuç hücresinde ve ayrıca ana veri tablosunda aynı olması gerektiğidir, ancak bazen arama değeri her iki hücrede de aynı görünse de yine de hata değeri alıyoruz # N / A! olarak Bunun nedeni, vlookup değerinin biçiminin her iki hücrede de farklı olması gerektiğidir. Bu yüzden bu yazıda, Vlooku

Histogram Formülü

Histogram, excel'de bir tür grafik temsilidir ve bir tane oluşturmak için çeşitli yöntemler vardır, ancak analiz araç paketini veya pivot tablodan kullanmak yerine formüllerden bir histogram da yapabiliriz ve histogram oluşturmak için kullanılan formüller FREQUENCY ve Countifs'dir. formüller birlikte.Histogram Form

Excel Formülüne Böl

Excel Formüllerini Kullanarak Nasıl Bölünür?Excel'de sayıları bölmek ve yüzdeleri hesaplamak için formüllerin nasıl kullanılacağını öğreneceğiniz örneklerden bazıları aşağıda verilmiştir. Bu Bölüm Formülü Excel Şablonunu buradan indirebilirsiniz - Bölüm Formülü Excel Şablonu Örnek 1Yakın zamanda yıllık sınavda yer alan sınıf öğrencilerinin verileri var. Sınava yazdıkları isim ve toplam notları ve

Excel'de IRR'yi hesapla

Excel'de IRR HesaplamasıIRR veya iç getiri oranı, bazı finansal yatırımlar için iç karı hesaplamak için kullanılır, IRR, excel'de aynı şeyi hesaplamak için kullanılan dahili bir işlevdir ve aynı zamanda bir finansal formüldür, bu işlev bir değer aralığı olarak alır. iç getiri oranını hesaplamamız gereken girdi ve ikinci girdi olarak bir tahmin değeri.Excel IRR açılımı I nternal R a

Hücreyi Düzenlemek için Excel Kısayolu

Excel Hücre Kısayolunu DüzenleHücrelerin herhangi birinde bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğinde düzenleme yaygındır, bu nedenle bu belirli görev için kısayol tuşunu pratik yapmak çok önemlidir. Çoğu zaman hücrenin içeriğini düzenlememiz gerekebilir, çoğu zaman formülü düzenlememiz veya formülde hata ayıklamamız gerekebilir, bu nedenle kısayol çok önemlidir. Yeni bir öğrenci olarak, belirli

Ürün Excel İşlevi

Excel'de ÜrünÜrün excel işlevi, bu işleve argüman olarak sağlanan verilen sayının çarpımını veya çarpımını hesaplamak için kullanılan yerleşik bir matematiksel işlevdir, bu nedenle, örneğin, bu formül argümanlarını 2 ve 3 olarak = ÇARPIM (2,3) olarak sağlarsak sonuç 6 ise, bu fonksiyon tüm argümanları çarpar.Excel'deki ürün işlevi, bağımsız de

Excel'de Delta Sembolü

Excel'de Delta Sembolü Ekleme YöntemleriExcel'de delta sembolü eklemenin birden fazla yolu var. Şimdi size excel'e delta sembolü eklemenin tüm yollarını göstereceğiz.Ekleme Seçeneğinden Delta EkleKısayol Tuşuyla Delta EkleYazı Tipi Adını Değiştirerek Delta EkleCHAR Formülü ile Delta EkleExcel Otomatik Düzelt Özelliğini Kullanarak Delta EklemeDelta Sembolüyle Özel Sayı BiçimlendirmeŞimdi her yöntemi bir örnekle ayrıntılı olarak tartışalım. Bu Delta Symbol Excel Şablonunu bura

Excel'de RIGHT İşlevi

Excel'de RIGHT İşleviExcel'deki Left işlevine benzer şekilde, Sağ işlevi de dizenin sonundan sağdan sola karakter sayısını vermek için kullanılan bir metin işlevidir, örneğin bu işlevi = SAĞ ("ANAND" olarak kullanırsak) , 2) bu bize sonuç olarak ND verir, örnekten bu fonksiyonun iki argüman aldığını görebiliriz. Excel'deki SAĞ formül, be

MONTH Excel İşlevi

Excel'deki Ay İşlevi, belirli bir tarihin bir tarih biçiminde ayı bulmak için kullanılan bir tarih işlevidir, bu işlev bir tarih biçiminde bir bağımsız değişken alır ve bize görüntülenen sonuç tamsayı biçimindedir, bu işlevin verdiği değer Bir yılda sadece on iki ay olduğu için us 1-12 aralığındadır ve bu işlevi kullanma yöntemi aşağıdaki gibidir = Ay (Seri Numarası), bu işleve sağlanan bağımsız değişken, excel'in tanınabilir bir tarih biçiminde olmalıdır. .Excel'de MONTH İşleviExcel'deki AY işlevi, tar

Excel'de Bağlantıları Kes

Excel'de Dış Bağlantılar Nasıl Kırılır?Excel çalışma sayfasında, dış bağlantıları koparmak için iki farklı yöntem vardır. İlk yöntem bir değer yöntemi olarak kopyalayıp yapıştırmaktır ki bu çok basittir ve ikinci yöntem biraz farklıdır, VERİ sekmesine gitmeniz ve Bağlantıları Düzenle'ye tıklamanız gerekir ve bağlantıyı kesme seçeneğini bulacaksınız.Excel'de Dış Bağlantıları Kırmak için 2 Farklı Y

Excel'de alt simge

Excel'de Abonelikler Nasıl Yapılır?Excel'deki alt simge, verilerimizde metin ve sayıların daha küçük görünmesini sağlayabileceğimiz bir biçimlendirme seçeneğidir ve bunu yapmak için hücreye sağ tıklamamız gerekir ve yazı tipi bölümündeki hücreleri biçimlendir sekmesinden alt simge seçeneğini kontrol edin, alt simgeler aşağıda görünür metnin geri kalanı. Excel'de teknik anlamda bir alt si

MOD Excel İşlevi

Excel'de MOD FonksiyonuMODE İşlevi, Excel'de istatistiksel işlevler olarak kategorize edilir. Matematiksel terimde, MOD, belirli bir veri kümeleri için MOD'u döndürür. Excel'deki Mod, bir dizi veya veri aralığındaki en sık oluşan veya tekrarlanan değeri döndürür.Excel'de MOD FormülüParametrelerMOD formülü aşağıdaki parametrelere sahiptir. yani sayı1 ve [sayı2] .

Excel'de Telefon Numaralarını Biçimlendirme

Excel'de Telefon Numaraları Nasıl Biçimlendirilir?Excel'deki biçimlendirme telefon numarası, numaranın kendisini değiştirmeden telefon numarasının görünümünü değiştirmek anlamına gelir. Okunması ve anlaşılması daha kolay olan telefon numarasını dönüştürmemize yardımcı olur.Telefon numarasını excel'de bi

WORKDAY Excel İşlevi

Excel'deki WORKDAY işlevi, bir başlangıç ​​tarihinden itibaren belirli sayıda günden sonra gelen çalışma tarihini hesaplamak için kullanılan bir tarih işlevidir, bu işlev tatiller için isteğe bağlı bir argümana sahiptir ve sağlanmazsa otomatik olarak Cumartesi ve Pazar günleri olan hafta sonlarını dikkate alır. tatiller ve belirli bir gü

Excel'de Tabloları Birleştirme

Excel'de çalıştığımızda, verilerin tek bir çalışma sayfasında olacağı kesin değildir, birden çok tablodaki birden çok çalışma sayfasında olabilir, eğer tabloları birleştirmek istiyorsak, tek bir veriye sahip olabilmemiz için bunu yapmak için çeşitli yöntemler vardır. tablo ve bu excel'de tabloları birleştirme olarak bilinir, bu VLOOKUP veya INDEX ve MATCH işlevleri kullanılarak yapılabilir.Excel'de Tabloları BirleştirmeBaze

Excel'de ROUNDUP İşlevi

ROUNDUP İşlevi Excel'de Ne Yapar?Excel'deki ROUNDUP işlevi , sayının yuvarlanmış değerini en yüksek dereceye kadar hesaplamak için kullanılan veya başka bir deyişle sayıyı sıfırdan uzağa yuvarlayan, yani bu işleve sağlanan girdi = ROUNDUP (0,40 , 1) Sonuç olarak 0,4 elde ederiz, bu fonksiyon biri sayı diğeri basamak sayısı olmak üzere iki argüman alır.SözdizimiParametrelerYukarıd

Varyans ve Standart Sapma

Varyans ve Standart Sapma Arasındaki FarkVaryans , değişkenler arasında birbirlerinden ne kadar farklı oldukları ölçüsünü bulmak veya elde etmek için bir yöntemdir, oysa standart sapma bize veri setinin veya değişkenlerin ortalamadan veya veri setinden ortalama değerden nasıl farklı olduğunu gösterir.Varyans, bir popülas

Excel'de Kaydırma Çubukları

Excel'de iki kaydırma çubuğu vardır, biri excel'deki verileri yukarıdan aşağıya görüntülemek için kullanılan dikey kaydırma çubuğu ve verileri soldan sağa görüntülemek için kullanılan yatay kaydırma çubuğu, gizleyebiliriz veya kaydırma çubuğunu, gelişmiş sekmeyi ve kaydırma çubuklarını gizleme seçeneğini bulacağımız dosyalar sekmesindeki Seçenekler kategorisinden gösterin.Excel'de Kaydırma ÇubuklarıMicrosoft Exce

Excel'de COMBIN İşlevi

Excel'de COMBINExcel'deki COMBIN işlevi, verilen iki sayı için olası kombinasyon sayısını hesaplamak için kullanılan kombinasyon işlevi olarak da bilinir, bu işlev iki bağımsız değişken alır, biri seçilen sayı ve sayıdır, örneğin, sayı 5 ise ve seçilen sayı ise 1 ise toplam 5 kombinasyon var, bu yüzden sonuç olarak 5 veriyor.SözdizimiAçıklamaYukarıda gö

Excel'de Radyo Düğmesi (Seçenekler Düğmesi)

Excel'deki radyo düğmeleri veya bilinen seçenekler düğmeleri, bir kullanıcının girişini excel'e kaydetmek için kullanılır, bunlar geliştiricinin sekmesinin ekleme bölümünde bulunur, herhangi bir kriter için birden fazla radyo düğmesi olabilir, ancak yalnızca tek bir düğme kontrol edilebilir. Birden çok seçenek, b

CLEAN Excel İşlevi

Excel'de Clean Function, excel'de yazdırma seçeneğini kullandığımızda yazdırılmayan karakterlerle metni temizlemek için kullanılan bir metin işlevidir, bu aynı zamanda excel'de yerleşik bir işlevdir ve bu işlevi kullanmak için tip = CLEAN (in a hücre ve bağımsız değişken olarak bir metin sağlayın, yazdırılamayan karakteri kaldırdığını unutmayın.Excel'de TEMİZLİK İşleviExcel'dek

Excel'de Yüzde Farkı

Excel'de Yüzde Farkı Nasıl Hesaplanır?Excel'deki çeşitli yüzdeler arasındaki değişimi hesaplamak kolaydır. Aşağıda yüzde farkı örnekleri verilmiştir. Bu Yüzde Farkı Excel Şablonunu buradan indirebilirsiniz - Yüzde Farkı Excel Şablonu Örnek 1 - Excel'de Sütunlar Arasında Yüzde Artış / Azalış.Aşağıda, sütunlar arasındaki yüz

Excel'de MIN

Excel'de MINMIN işlevi, Excel'de istatistiksel işlevler altında kategorize edilir. MIN Excel işlevi, belirli bir veri / dizi kümesinden minimum değeri bulmak için kullanılır. Belirli bir sayısal değerler kümesinden minimum değeri döndürür.Sayıları sayacak, ancak boş hücreleri, metni, DOĞRU ve YANLIŞ mantıksal değerleri ve metin değerlerini yok sayacaktır.Çalışanın asgari maaşını,

Excel Formülü Çalışmıyor

Excel Formülünün Çalışmamasının 6 Ana Nedeni (Çözümle)Neden # 1 - Metin Olarak Biçimlendirilmiş HücrelerNeden # 2 - Yanlışlıkla CTRL + `tuşlarını yazdıysanızNeden # 3 - Değerler Farklı ve Sonuç FarklıNeden # 4 - Sayıları Çift Tırnak Arasına YazmayınNeden # 5 - Formüllerin Çift Tırnak Arasında Olup Olmadığını Kontrol EdinNeden # 6 - Excel Formülünden Önceki Boşluk # 1 Metin Olarak Biçimlendirilmiş HücrelerŞimdi Excel formülünün çalışmaması için yukarıda verilen nedenlerin çözümlerine bakalım.Şimdi formülün sonucunu değil formülün kendisini gösteren ilk

ŞİMDİ Excel'de İşlevi

Şimdi bir excel çalışma sayfasında mevcut sistem tarihini ve saatini göstermek için kullanılan bir excel tarih işlevidir, bu işlev herhangi bir argüman almaz ve yalnızca işlevin kullanıldığı sistemde sistem tarih saatini verir, yöntemi bu işlevi kullanmak oldukça kolaydır, aşağıdaki gibidir = ŞİMDİ ().ŞİMDİ Excel'de İşleviExcel'

Excel Çeviri

Excel Translate FonksiyonuExcel Translate , bir dildeki herhangi bir cümleyi veya kelimeyi diğerine dönüştürmeye yardımcı olan bir işlevdir. Diller bölümünün altındaki incelemeler sekmesinde mevcuttur ancak aklımızda tutmamız gereken önemli bir kısım, excel'in İngilizce'den İspanyolca'ya veya İngilizce'den Fransızcaya gibi çeviri için kendi çiftlerine veya diline sahip olmasıdır, üç çeviri seçeneği vardır mevcut, biri çevrimiçi sözlük, ikincisi indirildiğinde kullanılabilen sözlük ve üçüncüsü makine çevirisi.Excel'de Çeviri Fonksiyonu Nerede Bulunur?Çeviri

Excel'de Bilimsel Gösterim

Excel Bilimsel GösterimiExcel'deki Scientific Notation, hesaplamalarda karşılaştırmamıza ve kullanmamıza yardımcı olan küçük ve büyük sayıları yazmanın özel bir yoludur.Excel'de Bilimsel Gösterim Nasıl Biçimlendirilir? (Örneklerle) Bu Bilimsel Gösterim Excel Şablonunu buradan indirebilirsiniz - Bilimsel Gösterim Excel Şablonu Örnek 1 - Pozitif Üs İçinŞimdi, bilimsel gösterim biçimlendirmesiyle excel üzerinde nasıl çalışılacağını göreceğiz. Aşağıda kullandığım bu örnek için veriler v

TAN Excel İşlevi (Teğet)

TAN Excel işlevi, verilen sayının kosinüs değerini veya belirli bir açının kosinüs değerini veya trigonometri cinsinden hesaplamak için kullanılan Excel'de dahili bir trigonometrik işlevdir, burada açı excel'deki bir sayıdır ve bu işlev yalnızca tek bir argüman alır. sağlanan giriş numarasıdır.TAN Excel İşleviTAN Excel

Excel'de Arama İşlevi

Excel SEARCH İşleviExcel'deki arama işlevi, metin veya dize işlevleri altında kategorize edilir, ancak bu işlev tarafından döndürülen çıktı tamsayıdır, arama işlevi, aranacak konumun bir parametresini verdiğimizde bize belirli bir dizedeki bir alt dizenin konumunu verir, böylece bu formül alır üç bağımsız değişken biri alt dizedir, biri dizenin kendisi ve diğeri aramayı başlatmak için konumdur.SEARCH işlevi, bir dizge / meti

Excel'de KÜÇÜK Fonksiyon

Excel'de KÜÇÜK FonksiyonMicrosoft Excel KÜÇÜK İşlevi, sağlanan değerler kümesinden n'inci en küçük değeri döndürmekten sorumlu işlevdir. Başka bir deyişle, Excel'deki KÜÇÜK İşlevin en küçük değer, 2. en küçük değer, 3. en küçük değer gibi “n'inci en küçük” değerleri aldığını söyleyebiliriz. Excel'deki KÜÇÜK İşlev Excel'in yerleşik bir işle

Excel'de Metni Kaydır

Excel'de Metni Kaydır nedir?Excel'de metni kaydır, hücrenin değerinde herhangi bir değişiklik yapmayan, ancak yalnızca hücrede bir cümlenin görüntülenme şeklini değiştiren excel işlevinin "Biçimlendirme" sınıfına aittir. Bu, çarpıtma metni olarak formatlanan bir cümlenin her zaman sarma metni olarak formatlanmamış cümle ile aynı olduğu anlamına gelir.Excel'de Otomatik ve El İle M

DATEVALUE Excel İşlevi

Excel'de DATEVALUE İşleviExcel'deki DATEVALUE işlevi, herhangi bir tarihi excel mutlak biçiminde göstermek için kullanılır, bu işlev, normalde excel tarafından bir tarih olarak temsil edilmeyen tarih metni biçiminde bir bağımsız değişken alır ve bunu, Excel'in tanıyabileceği bir biçime dönüştürür. tarih, bu işlev, hesapla

ROUNDDOWN Excel İşlevi

Excel'de ROUNDDOWN İşleviROUNDDOWN işlevi , Microsoft Excel'de yerleşik bir işlevdir. Verilen sayıyı yuvarlamak için kullanılır. Bu işlev, verilen sayıyı, verilen sayıya göre en yakın küçük sayıya yuvarlar. Bu işleve = ROUNDDOWN (herhangi bir hücreye) anahtar sözcüğü yazarak erişilebilir.SözdizimiROUNDDOWN İşlevini

CSV vs Excel

CSV ve Excel Arasındaki FarkCSV ve Excel veya xls, her ikisi de içlerinde veri içeren iki farklı dosya uzantısı türüdür; ikisi arasındaki fark, CSV veya virgülle ayrılmış değerlerde verilerin, excel veya Xls verilerinin içindeyken virgülle ayrılmış metin biçiminde olmasıdır. tablo biçiminde veya satırlarda ve sütunlarda ve CSV dosya uzantısında verilerde biçimlendirme olmadığını söylüyoruz, oysa excel'de verileri ihtiyacımıza göre biçimlendirebiliriz.CSV ve Excel, verileri veri tabanında s

Excel'de biçimlendirme

Excel'de Biçimlendirme (2016, 2013 ve 2010 ve Diğerleri)Excel'de biçimlendirme, çalışma sayfasında temsil edilen verilerin görünümünü değiştirmek için kullanılan, Excel'de düzgün bir numaradır, biçimlendirme, hücrelerin yazı tipini biçimlendirebiliriz veya tabloyu kullanarak biçimlendirebiliriz gibi çeşitli yollarla yapılabilir. ana sayfa sekmesinde bulun

Excel'e Otomatik Sığdır

Excel'e Otomatik Sığdırma , sütun genişliğini ve satır yüksekliğini el ile değiştirmek zorunda kalmadan farklı boyuttaki verileri barındırmak için bir çalışma sayfasındaki hücreleri otomatik olarak yeniden boyutlandırmak üzere tasarlanmıştır. Otomatik sığdırma işlevi, verileri / değeri belirli bir sırada düzenlememize, hizalamada otomatik işlem yapmamıza, en uzun dizeyi / alfanümerik değerleri otomatik olarak yeniden boyutlandırılmış bir sütuna / Satıra sabitlememize yardımcı olur.Excel'de Otomatik Sığdırmak için En İyi 5 Yö

Excel'de Karışık Referanslar

Excel Karma ReferanslarExcel'de karışık başvuru , diğer iki mutlak ve göreceli hücre başvurusundan farklı bir tür hücre başvurusudur, karışık hücre başvurusunda yalnızca hücrenin sütununa veya hücrenin satırına başvururuz, örneğin, A1 hücresinde istersek yalnızca A sütununa bakın, karışık başvuru $ A1 olacaktır, bunu yapmak için hücrede iki kez F4 tuşuna basmamız gerekir.AçıklamaKarışık referanslar aldatıcı re

Excel'de Veriler Nasıl Eşleştirilir?

Excel'deki Verileri Eşleştirmek için Farklı YöntemlerExcel'de verileri eşleştirmenin çeşitli yöntemleri vardır, aynı sütundaki verileri eşleştirmek istiyorsak, ikiyüzlülüğü kontrol etmek istediğimizi varsayalım, ana sekmeden koşullu biçimlendirmeyi kullanabiliriz veya verileri ikide eşleştirmek istiyorsak veya daha farklı sütunlar, if işlevi gibi koşullu işlevleri kullanabiliriz.Yöntem # 1 - Vlookup İşlevini K

Excel'de Veri Modeli

Excel'deki Veri Modeli nedir?Excel'deki veri modeli, iki veya ikiden fazla tablonun ortak veya daha fazla veri serisi aracılığıyla birbiriyle ilişki içinde olduğu, veri modeli tablolarında ve çeşitli diğer sayfalardan veya kaynaklardan gelen verilerin bir araya gelerek benzersiz bir tablo oluşturduğu bir veri tablosu türüdür. tüm tablolardan

UYGUN Excel İşlevi

Excel'de PROPER İşleviVerilen girdiyi uygun durumda yapmak için uygun Excel işlevi kullanılır, bir kelimede uygun durum, ilk karakterin büyük harf olduğu ve diğer karakterlerin küçük harf olduğu anlamına gelir, örneğin bu formülü yapmak için kullandığımız bir kişi adına uygun durumda, bu işlevi kullanmak için = PROPER (ve girdi olarak dize sağlayın.PROPER işlevi, Excel'de String

Excel'de Üstü Çizili Metin

Excel Üstü Çizili MetinExcel'deki üstü çizili metin, bir Excel hücresindeki metinler arasında giden bir çizgi anlamına gelir, bunun için herhangi bir hücrenin biçim seçeneğini sağ tıklatarak kullanabilir ve metne bir çizgi çizecek olan üstü çizili seçeneği veya onay kutusunu etkinleştirebiliriz, bunu yapmak için CTRL + 5 olan bir klavye kısayolu da vardır.Excel'de Metnin Üstünü Çizme

Excel Grafik Sihirbazı

Excel'de Grafik SihirbazıExcel'deki Grafik Sihirbazı , herhangi bir kullanıcıyı bir excel elektronik tablosuna bir grafik eklemek için adım adım bir işleme götüren veya onlara rehberlik eden bir sihirbaz türüdür; grafik sihirbazının adı olarak excel'in eski sürümlerinde mevcuttu ve daha yeni sürümler için excel'in bize seçmemiz için çeşitli grafik türleri önerdiği önerilen grafikler seçeneği var.Excel Grafik Sihirbazını Kullana

Excel'de Fiyat Fonksiyonu

Excel'de Fiyat FonksiyonuExcel'deki fiyat işlevi, faizin periyodik olarak ödenmesi durumunda 100 dolar başına bir hisse senedinin orijinal değerini veya nominal değerini hesaplamak için kullanılan excel'deki bir finansal işlevdir, bu excel'de yerleşik bir işlevdir ve yerleşim olan altı argüman alır değer vade oranı, menkul kıymet oranı ve menkul kıymetin itfa değeri ile getirisi.Excel'deki Fiyat, Fin

Excel Matrix Çarpımı

Excel'de Matris Çarpımı nedir?Excel'de matris çarpımı için dahili bir fonksiyonumuz var ve bu MMULT fonksiyonudur, argüman olarak iki diziyi alır ve her iki dizinin de aynı sayıda satıra ve aynı sayıda sütuna sahip olması şartıyla iki dizinin ürününü döndürür.AçıklamaMatris çarpımı, matematiksel işlemler yapmak için sunulan excel'in kullanışlı özelliklerinden biridir. İki matrisin çarpımını elde etmeye

KOD Excel İşlevi

Excel'de CODE FonksiyonuExcel'deki Kod İşlevi , dizedeki karakterin kodunu bulmak için kullanılır, yalnızca ilk karakterin kodunu bulur, bu nedenle bu formülü = Kod ("Anand") ve = Kod ("An") olarak kullanırsak A karakterinin kodu 65 olduğu için 65 ile aynı sonucu alacağız.SözdizimiParametrelerMetin: Metin parametre yalnızca ve KOD Fonksiyon zorunlu parametredir. Bu parametre te

Birden Çok Kriterli SUMPRODUCT

Excel'de Çoklu Ölçütlü SUMPRODUCTExcel'de Çoklu Ölçütlü SUMPRODUCT, farklı dizileri birden çok ölçütle karşılaştırmaya yardımcı olur.Excel'de Çoklu Ölçütlü SUMPRODUCT formatı, Toplam ürün formülüyle aynı kalacaktır; tek fark, birden çok iki veya daha fazla aralık için birden çok kritere sahip olması ve ardından bu ürünleri toplamasıdır.Ek olarak, SUMPRODUCT'ü excel'de birden çok

Excel'de Otomatik Doldur

Excel'de Otomatik Doldurma nedir?Otomatik doldurma, excel'in seriyi tanımladığı ve verileri aşağı sürüklediğimizde bizim için verileri otomatik olarak doldurduğu bir işlevdir; örneğin, bir hücre değeri 1 ve aşağıdaki başka bir hücre, hem hücreleri seçip hem de hücreleri aşağı doğru sürüklediğimizde 2 değerine sahipse görsel temsil katı bir çarpı işareti gibidir ve seri, excel'in otomatik doldurma özelliği olan otomatik olarak doldurulur.Excel'de Otomatik Doldurmanın En İyi 5 Y

Excel'de Ters Matris

Excel Ters MatrisiTers matris, tekil olmayan bir matris veya ters çevrilebilir bir matris olan bir kare matrisin tersi olarak tanımlanır (determinant sıfıra eşit değildir). Tekil bir matrisin tersini belirlemek zordur. Excel'deki ters matris, orijinal matrise eşit sayıda satır ve sütuna sahiptir.Ters matris

Excel'de Yüzey Grafiği

Excel Yüzey Grafiği (Çizim)Yüzey Grafiği, veri noktalarını üç boyutlu olarak çizen üç boyutlu bir excel grafiğidir. İki tür veri noktası arasındaki optimum kombinasyonu bulmamıza yardımcı olan örgü yüzey türünü görebilirsiniz. Tipik bir yüzey grafiği üç değişken veri noktasından oluşur, bunlara "X, Y ve Z" diyelim. Bu mevcut üç değişkenden, onları i

QUARTILE Excel İşlevi

Excel'de QUARTILE FonksiyonuExcel'in istatistiksel işlevlerinden biridir. Fonksiyonlar, bir veri kümesinin çeşitli çeyreklerini bulmak için kullanılır. Çeyrek sadece bir niceliktir. 3 çeyrek vardır, ilk çeyrek (S1), bir veri setinin en küçük değeri ile medyan değeri arasındaki orta sayıdır. İkinci çeyrek (Q2)

Excel'de kılavuz çizgileri

Excel'deki Kılavuz Çizgileri nelerdir?Kılavuz çizgileri, bir çalışma sayfasında hücreleri birbirinden ayırmak için noktalardan oluşan küçük çizgilerdir, kılavuz çizgileri biraz soluk görünmezdir, sayfa düzeni sekmesinde bulunur ve kılavuz çizgilerini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için işaretini kaldırmak için işaretlenmesi gereken bir onay kutusu vardır. kılavuz çizgileri.AçıkladıVeriler

Excel Dosya Boyutunu Azaltın

Excel Dosya Boyutu Nasıl Küçültülür?Aşağıda, excel çalışma kitabının dosya boyutunu küçültmek için 4 yöntem bulunmaktadır.Dosyayı İkili Biçimde KaydetGereksiz Formülleri Değerlere DönüştürResmi SıkıştırPivot Önbelleği SilmeHer yöntemi ayrıntılı olarak tartışalım -# 1 - Dosyayı İkili Biçimde KaydetExcel dosya boyutu, normal .xlsx biçimini ikili biçim olan .xlsb biçimine

Excel Kısayolu Gizle

Excel'de Kısayolu GizleVeriler büyük olduğunda veya özet tablo detaya inme özeti içerdiğinde, sütunları ve satırları gruplandırma seçeneğini seçeriz, böylece gerekirse derinlemesine kazmak için işleri genişletebilir veya daraltabiliriz. Bununla birlikte, bazı durumlarda satırları veya sütunları gruplayamayız, bunun yerine bu satırları ve sütunları gizlememiz gerekir, bu nedenle bu görev genellikle düzenli excel kullanıcıları için normaldir, bu nedenle bunu yapmanın verimli yolunu korumak çok önemlidir. Bu yazıda, verimli bir şekilde çalışma

Excel'de Yapılandırılmış Referanslar

Excel'de Yapılandırılmış Referanslar Nasıl Oluşturulur?Yapılandırılmış Referanslar excel tabloları ile başlar. Excel'de oluşturulan tablolar sizin için otomatik olarak yapılandırılmış referanslar oluşturur.Şimdi aşağıdaki resme bir göz atın.Adım 1: B3 hücresine bağlantıyı B2 olarak göstermek yerine Tablo1 [@Satışlar] olarak göstermek yerine bir bağlantı verdim. Burada Table1 , tablonun adı ve @Sales

Excel'de Matematiksel Fonksiyon

MS Excel'de Örneklerle Kullanılan 7 Matematiksel FonksiyonSUMORTALAMAAVERAGEIFCOUNTAEĞERSAYMODYUVARLAKHer birini ayrıntılı olarak tartışalım - Bu Matematiksel Fonksiyon Excel Şablonunu buradan indirebilirsiniz - Matematiksel Fonksiyon Excel Şablonu # 1 TOPLABir dizi hücrenin değerlerini TOPLA yapmak istiyorsanız, SUM'u matematik kategorisinin excel'inde kullanabiliriz.Örneğin, aşağı

VBA Dizileri

Excel VBA DizileriGenel olarak, bir değişkenin bir seferde tek bir değeri tutması beklenir, ancak tek bir değişkende birden çok değer depolamak istediğimizde, bu tür bir değişken dizi değişkeni olarak bilinir, VBA'da bir dizi değişkeni kullanmak için şunu bildirmemiz gerekir veya önce tanımlayın, dizi değişkenini uzunluğuyla veya uzunluğu olmadan tanımlayabiliriz.Yüzlerce satır ve birden ç

Excel Ters Sırası

Excel Verilerinin Ters SırasıExcel'deki ters sıra, alt değerin üste geldiği ve üst değerin alta gittiği verileri çevirmekten başka bir şey değildir.Bir örnek için aşağıdaki resme bakın.Gördüğümüz gibi alt değer ters sırada en üstte ve aynı şey üst değere de gidiyor. Öyleyse, Excel'deki verilerin sırasını nasıl tersine çevirebiliriz şimdi soru.Excel'de Veri Satırlarının Sırasını Na

Maç ile DÜŞEYARA

Vlookup formülü yalnızca formüldeki tablo dizisi değişmediğinde çalışır, ancak tabloya eklenen yeni bir sütun varsa veya bir sütun silindiğinde formül yanlış bir sonuç verir veya bir hata yansıtır, formülü hatasız yapmak için bu tür dinamik durumlarda, verilerin diziniyle gerçekten eşleşmek ve gerçek sonucu döndürmek için eşleştirme işlevini kullanırız.DÜŞEYARA ile Eşleşmeyi birleştirinVlo

DÜŞEYARA Hatalarını Düzeltme

DÜŞEYARA'daki İlk 4 Hata ve Nasıl Onarılır?DÜŞEYARA, veri uyuşmazlığı nedeniyle size hata veremez, hataları döndürür.# YOK Hata#NAME? Hata# BAŞV! Hata# DEĞER! Hata Her bir hatayı bir örnekle ayrıntılı olarak tartışalım - DÜŞEYARA Excel şablonundaki bu Hataları Düzeltme şablonunu buradan indirebilirsiniz - DÜŞEYARA Excel şablonundaki Hataları Düzeltin # 1 DÜŞEYARA'da # N / A Hatasını DüzeltmeBu hata genellikle birçok nedenden birinden kaynaklanır. # N / A vasıtası basit Mevcut Değil formülü

Başlıkları Excel'de Yazdır

Excel'de Başlıklar Nasıl Yazdırılır? (Adım adım)Excel çalışma sayfasını yazdırdığımızda, başlık ilk çalışma sayfası sayfasında bulunur, ancak diğerlerinde yoktur; bu nedenle, yazdırılan her bir sayfadaki başlıkları yazdırmak için sayfa düzeni sekmesindeki başlıklardan yazdırma seçeneklerini seçebiliriz. bizim için başlıklar.Şimdi büyük bir s

Excel'de Tanımlayıcı İstatistikler

Excel'de Tanımlayıcı İstatistikler nedir?İstatistiklerde bulunan bir bilgiyi özetlemek için tanımlayıcı istatistikler olarak bilinir ve excel'de ayrıca tanımlayıcı istatistikler için bir fonksiyonumuz vardır, bu dahili araç veri sekmesinde ve ardından veri analizinde bulunur ve açıklayıcı istatistikler için yöntemi bulacağız, bu teknik aynı zamanda bize çeşitli çıktı seçenekleri sunar.Excel'de Açıklayıcı İstatistikler

Excel Tablo Stilleri ve Biçimleri

Excel'de Tablo Stilleri Nasıl Oluşturulur ve Biçimlendirilir?Aşağıda bir excel tablosu oluşturmak ve tablo stillerini formatlamak için bazı örnekler aldık. Bu Tablo Stili Excel Şablonunu buradan indirebilirsiniz - Tablo Stili Excel Şablonu Örnek 1 - Tablonun OluşturulmasıTabloyu oluşturarak işleme başlayalım. On yıldır basit bir

Excel İşlevi DEĞİL

Excel'de DEĞİL işleviDEĞİL Excel işlevi , excel'de olumsuzlama işlevi olarak da adlandırılan mantıksal bir işlevdir, bir işlev veya başka bir mantıksal işlevden bir değer aracılığıyla döndürülen değeri geçersiz kılar, bu, Excel'de mantık olan tek bir bağımsız değişken alan dahili bir işlevdir. bu bir formül veya mantıksal bir

Excel'de 3B Referans

Excel'de 3B Hücre Referansı nedir?Adından da anlaşılacağı gibi 3d referans, üç boyutlu bir referans anlamına gelir. Normal görüşün dışında belirli bir şeye atıfta bulunmak anlamına gelir. Çeşitli çalışma sayfalarında birden fazla veriye sahip olduğumuzda, tüm sayfalarda bazı ortak veriler bulunduğunda yapılan güçlü bir referanstır, eğer her bir sayfaya manuel olarak referans vermeye dayalı hesaplamalar yapmak zorunda kalırsak, bunun yerine sıkıcı bir görev olacaktır, bunun yerine 3B referansı kullanabiliriz. excel çalışma kitabındaki tüm sayfalara ayn

Excel Formları

Excel Formları nedir?Excel'de Form, Excel'de gizli bir özelliktir ve Şerit Araçlarında kullanılamaz. Bu özelliği, DOSYA sekmesi altında bulunan Hızlı Erişim Araç Çubuğu seçeneğini kullanarak eklememiz gerekiyor. Excel Formları, veri girişini kolaylaştıran yatay yönde her seferinde bir kaydı görüntülemenize, eklemenize, düzenlemenize ve silmenize olanak tanır.Excel'de Excel Forms özelliğ

Excel'de PPMT İşlevi

PPMT İşlevi ExcelExcel'deki PPMT işlevi, belirli bir ana para için ödemeyi hesaplamak için kullanılan bir finansal işlevdir ve bu işlev tarafından döndürülen değer bir tamsayı değeridir. Örneğin, ilk dönem, son dönem veya aradaki herhangi bir dönem için bir taksitin ana tutarını almak için PPMT işlevini kullanabilirsiniz.SözdizimiAçıklamaExcel'dek

Excel'de Dış Bağlantılar

Excel'de Dış Bağlantılar nedir?Dış bağlantılar, excel'de herhangi bir formülü kullandığımızda ve formül içeren çalışma kitabından başka herhangi bir çalışma kitabına başvurduğumuzda, başvurulan yeni çalışma kitabı, formülün dış bağlantısıdır. başka bir çalışma kitabından bir bağlantı verir veya bir formül uygularız, sonra buna harici bağlantı denir .Formülümüz aşağıdaki gibi okursa, o zaman bu harici

Köprü Excel İşlevi

Excel'de HYPERLINKKöprü Excel işlevi, belirli bir hücre için köprüler oluşturmak için kullanılan, excel'de yerleşik bir işlevdir; köprü oluşturulduğunda, kullanıcıyı belirli bir web sayfasına veya konuma yönlendirir veya götürür, hücredeki değer URL değildir. köprü formülünün iki bağımsız değişkeni vardır; biri URL, diğeri ise URL'ye veya görünen değere verdiğimiz addır.HYPERLINK Excel FormülüExcel'de Köprü İşlevi

Excel'de Marimekko Grafiği (Mekko)

Marimekko grafiği, excel'de bir mekko grafiği olarak da bilinir, bu grafik, excel'de hem% 100 yığılmış sütun hem de% 100 yığılmış çubuk grafiğin iki boyutlu bir kombinasyonudur, bu grafiğin yaratıcılığı değişken sütun genişliği ve yüksekliğine sahip olmasıdır, bu excel'de yerleşik bir grafik şablonu değildir, ancak bu grafiği excel'de yapmanın başka yolları da vardır.Excel Marimekko GrafiğiMekko grafiğind

Excel'de Yığılmış Grafik

Excel'de Yığılmış Grafik (Sütun, Çubuk ve% 100 Yığılmış)Excel'deki yığılmış grafik üç tiptedir, yığılmış sütun grafik, yığılmış çubuk grafik ve% 100 yığılmış sütun grafik ve% 100 yığılmış çubuk grafik, yığın grafiklerde veri serileri belirli eksenler için birbiri üzerine yığılır, yığınlı sütun grafiğinde seri dikey olarak istiflenirken, seriler yatay olarak istiflenir.Temel olarak dört yığın grafik seçeneği vardır:Yığılmış Çu

Excel'de RANK İşlevi

Excel RANK İşleviExcel Rank formülü, veri setine dayalı olarak belirli bir veri setinin sıralamasını vermek için kullanılır veya veri setindeki diğer sayıları karşılaştırarak söyleyebiliriz, rank fonksiyonu excel 2007 ve önceki sürümler için dahili bir fonksiyondu, 2007'nin üstündeki yeni sürümler için Rank.Avg ve Rank.Eq işlevleri ola

Excel'de İzleme Penceresi

Excel'de İzleme Penceresi nedir?Excel'de izleme penceresi, büyük miktarda veri ve formül ile çalışırken kullandığımız formüllerde meydana gelen değişiklikleri izlemek için kullanılır, bunlar formül denetimi bölümündeki formüller sekmesinden kullanılabilir, izleme penceresine tıkladığımızda bir sihirbaz kutusu görünür. ve bize değerlerin izlenmesi ve