Muhasebe Getiri Oranı (Tanım, Formül) | ARR'yi hesapla

Muhasebe Getiri Oranı nedir?

Muhasebe Getiri Oranı, yatırımın başlangıç ​​maliyetine göre yatırımdan kazanılması beklenen getiri oranını ifade eder ve Ortalama yıllık kârın (yatırım dönemi toplam kârının yıl sayısına bölünmesiyle hesaplanır) hesaplanır. Ortalama yıllık kârın başlangıçtaki defter değeri ve sondaki defter değeri toplamının 2'ye bölünmesiyle hesaplandığı ortalama yıllık kar.

İade Formülü ve Hesaplama Hesaplama Oranı (Adım Adım)

Muhasebe Getiri Oranı (ARR) = Ortalama Yıllık Kar / İlk Yatırım

ARR formülü aşağıdaki adımlarda anlaşılabilir:

 • Adım 1 - Önce proje için gerekli ilk yatırım olan bir projenin maliyetini belirleyin.
 • Adım 2 - Şimdi projeden beklenen yıllık geliri bulun ve mevcut seçenekle karşılaştırılıyorsa, bunun için artan geliri bulun.
 • Adım 3 - Mevcut seçenekle karşılaştırılması durumunda yıllık giderler veya ek harcamalar olacaktır, tümü listelenmelidir.
 • Adım 4 - Şimdi her yıl için toplam geliri o yıl için toplam giderler düşülerek çıkarın.
 • Adım 5 - 4. adımda elde ettiğiniz yıllık karınızı, projenin kalması beklenen birkaç yıla veya projenin bir ömrüne bölün.
 • Adım 6 - Son olarak, 5. adımda elde edilen rakamı ilk yatırıma bölün ve sonuçta o proje için yıllık muhasebe getiri oranı elde edin.

Örnekler

Bu Getiri Formülü Hesaplama Oranı Excel Şablonunu buradan indirebilirsiniz - Getiri Formülü Hesaplama Oranı Excel Şablonu

Örnek 1

Kings & Queens, önümüzdeki 10 yıl için 50.000 yıllık artan bir gelir bekledikleri ve bu geliri elde etmenin tahmini artan maliyetinin 20.000 olduğu yeni bir proje başlattı. Bu yeni proje için yapılması gereken ilk yatırım 200.000'dir. Bu bilgilere dayanarak, muhasebe getiri oranını hesaplamanız gerekir.

Çözüm

Burada bize 50.000 yıllık gelir ve 20.000 gider veriliyor, dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl için net kar 30.000 olacak ve bu proje için ortalama net kar olacak. İlk yatırım 200.000'dir ve bu nedenle muhasebe getiri oranını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz:

Bu nedenle hesaplama aşağıdaki gibidir,

 • = 30.000 / 200.000

ARR -

 • ARR =% 15

Örnek 2

AMC Company, daha yüksek kar elde etme konusundaki iyi bilinen ünü ile biliniyor, ancak son durgunluk nedeniyle vuruldu ve karlar düşmeye başladı. Soruşturma sırasında makinelerinin arızalı olduğunu öğrendiler.

Şu anda, arızalı olanın yerini almak için bazı yeni tekniklere yeni yatırımlar arıyorlar. Yeni makine onlara yaklaşık 5.200.000 $ 'a mal olacak ve buna yatırım yaparak yıllık gelirlerini veya yıllık satışlarını 900.000 $ artıracak ve makine yıllık 200.000 $ bakım yapacak, tahmini ücreti yıllık 300.000 $ olacak uzman personele ihtiyaç duyulacak. Makinenin tahmini ömrü 15 yıldır ve kurtarma değeri 500.000 $ olacaktır.

Aşağıdaki bilgilere dayanarak, muhasebe getiri oranını (ARR) hesaplamanız ve şirketin bu yeni tekniğe yatırım yapması gerekip gerekmediğini bildirmeniz gerekiyor mu?

Çözüm

Burada bize 900.000 dolarlık yıllık gelir veriliyor, ancak yıllık giderleri de hesaplamamız gerekiyor.

Öncelikle aşağıdaki şekilde hesaplanabilen amortisman giderlerini hesaplamamız gerekiyor:

 • = 5.200.000 - 500.000 / 15
 • Amortisman = 313,333

Ortalama Giderler

 • = 200000 + 300000 + 313333
 • Ortalama Giderler = 813333

Ortalama Yıllık Kar

 • = 900000-813333
 • Ortalama Yıllık Kar = 86667

Bu nedenle muhasebe getiri oranının hesaplanması aşağıdaki gibidir,

 • = 86.667 / 5.200.000

ARR -

Dolar yatırımının getirisi pozitif olduğundan, firma aynı yatırıma yatırım yapmayı düşünebilir.

Örnek 3

J-phone, yabancı bir ülkede yeni bir ofis açmaya hazırlanıyor ve şimdi ülkenin J-phone ürününe iyi bir talep olduğuna inandıkları için ürünleri bir araya getirip o ülkede satacak.

Bu proje için gerekli ilk yatırım 20,00,000'dir. Gelir ve yıllık giderlerle birlikte projenin tahmini maliyeti aşağıdadır.

Aşağıdaki bilgilere dayanarak,% 20 vergi oranı varsayarak muhasebe getiri oranını hesaplamanız gerekir.

Çözüm

Burada bize doğrudan yıllık gelir verilmez ve bu nedenle bunları aşağıdaki tabloya göre hesaplayacağız.

Ortalama Kar

= 400.000-250.000

 • Ortalama Kâr = 75.000

İlk yatırım 20,00,000'dir ve bu nedenle muhasebe getiri oranını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz:

Bu nedenle hesaplama aşağıdaki gibidir,

 • = 75.000 / 20,00.000

ARR -

ARR Hesaplayıcı

Bu hesap makinesini kullanabilirsiniz

Ortalama Yıllık Kar
İlk Yatırım
İade Formülü Muhasebe Oranı
 

Geri Dönüş Formülü Muhasebe Oranı =
Ortalama Yıllık Kar
=
İlk Yatırım
0
=0
0

Alaka ve Kullanımlar

Muhasebe Getiri Oranı formülü, sermaye bütçeleme projelerinde kullanılır ve birden fazla proje olduğunda ve yalnızca bir veya birkaçının seçilebildiği durumlarda filtrelemek için kullanılabilir. Bu genel bir karşılaştırma olarak kullanılabilir ve hiçbir şekilde nihai karar verme süreci olarak yorumlanmamalıdır, çünkü yönetimin NPV, karlılık Endeksi vb. Olan projeleri seçmesine yardımcı olan farklı sermaye bütçeleme yöntemleri vardır.

Daha ileri yönetim, muhasebe getiri oranının gerekli orandan yüksek olması durumunda proje kabul edilmeyebilir gibi bir kılavuz kullanır.