Excel Formüllerinin Hile Sayfası | Önemli Excel Formüllerinin Listesi

Hile Sayfası için Excel Formülleri

Bu makale, Microsoft Excel'de bulunan formüllerin hile sayfasıdır. Aşağıdaki makalede, ilgili örneklerle farklı Excel Formülleri açıklanmaktadır. Bu Excel Formülleri Hile Sayfası makalesi Metin işlevleri, İstatistiksel işlevler, Tarih ve Saat işlevleri ve Matematiksel İşlevler ve daha pek çok konuya odaklanmaktadır.

İlgili örneklerle farklı Excel Formülleri aşağıda açıklanmıştır.

Excel Formül Şablonunun Hile Sayfasını buradan indirebilirsiniz - Excel Formülleri Şablonunun Hile Sayfası

Excel'de 1 Numaralı Metin İşlevleri

MS Excel, çeşitli dizgi işlevleri sunar. Bazı Excel Formülleri Hile Sayfası aşağıda verilmiştir. Tablo, fonksiyonun adını, fonksiyonun anlamını, sözdizimini ve örneği içerir.

Sr. Hayır Fonksiyon Anlam Sözdizimi Misal Açıklama
1Excel'de Sol İşlevDizenin solundan belirtilen sayıda karakteri döndürürLEFT (dize, no_of_characters)= SOL (B2,1)B2, metni içeren hücredir.
2Excel'de Sağ FonksiyonDizenin sağından belirtilen sayıda karakteri döndürürSAĞ (dize, no_of_characters)= SAĞ (B2,5)B2, metin içeren hücredir.
3Excel'de Orta İşlevVerilen konumdan başlayarak dizeden belirtilen sayıda karakteri döndürürMID (dize, başlangıç_konumu, karakter_sayısı)= ORTA (B2; 1,4)B2, metin içeren hücredir, 1 başlangıç ​​konumu ve 4, alınacak karakter sayısıdır.
4UZUNLUKVerilen dizedeki karakter sayısını verirUZUNLUK (String_to_be_measured)= UZUNLUK (B2)B2, metin içeren hücredir.
5Excel'de Birleştirme İşleviVerilen iki dizeyi bir oluşturmak için birleştirirCONCATENEATE (Dize1, Dize2…, DizeN)= BİRLEŞTİR (D2, F2)burada D2 ve F2 birleştirilecek hücrelerdir.

Excel formül örneklerinin yukarıda açıklanan hile sayfası, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen excel çalışma sayfasında uygulanmaktadır.

# 2 Excel'de İstatistiksel İşlevler

MS Excel, çeşitli istatistiksel işlevler sunar. Bazı Excel Formülleri Hile Sayfası aşağıda verilmiştir. Tablo, fonksiyonun adını, fonksiyonun anlamını, sözdizimini ve örneği içerir.

Sr. Hayır Fonksiyon Anlam Sözdizimi Misal Açıklama
1OrtalamaVerilen değer serilerinin ortalamasını verir= ORTALAMA (Değer1, Değer 2…, DeğerN)= ORTALAMA (B2: B5)Değer1, .., değerN, değer aralığıdır
2MinVerilen hücre aralığından minimum değeri döndürür.= MIN (Değer1, Değer 2…, DeğerN)= MİN (B2: B5)Değer1…, değerN, değer aralığıdır
3MiktarÇalışma sayfası hücreleri aralığı için verilen ölçütlere uyan hücre sayısını döndürür.= COUNT (Değer1, Değer 2…, DeğerN)= COUNT (B2: B5)Değer1…, değerN, değer aralığıdır
4CountaÇalışma sayfası hücreleri aralığı için verilen kriterlere uyan boş olmayan hücrelerin sayısını döndürür.= COUNTA (Değer1, Değer 2…, DeğerN)= COUNTA (B2: B6)Değer1…, değerN, değer aralığıdır
5MaxVerilen iki dizeyi bir oluşturmak için birleştirir= MAX (Değer1, Değer 2…, DeğerN)= MAKS (B2: B5)Değer1…, değerN, değer aralığıdır

Excel formül örneklerinin yukarıda açıklanan hile sayfası aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen excel çalışma sayfasında uygulanmıştır.

# 3 Excel'de Tarih ve Saat İşlevleri

MS Excel, çeşitli tarih ve saat işlevleri sunar. Bazı Excel Formülleri Hile Sayfası aşağıda verilmiştir. Tablo, fonksiyonun adını, fonksiyonun anlamını, sözdizimini ve örneği içerir.

Sr. Hayır Fonksiyon Anlam Sözdizimi Misal Açıklama
1TARİHBelirli bir tarihin seri numarasını verir= TARİH (yıl, ay, gün)= TARİH (2018,12,21)12/21/2018 Sonuçtur.
2ŞİMDİGeçerli tarih ve saati verir= ŞİMDİ ()= ŞİMDİ ()20.07.2018 11:26
3HAFTA İÇİHaftanın gününü verir= WEEKDAY (serial_no)= WEEKDAY (B1)6
4WEEKNUMBir yıldaki haftanın hafta numarasını verir= WEEKNUM (seri_no)= WEEKNUM (ŞİMDİ ())29
5YILTarih bağımsız değişkeninde yılı verir= YIL (seri_no)= YIL (ŞİMDİ ())2018

Excel formül örneklerinin yukarıda açıklanan hile sayfası, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen excel çalışma sayfasında uygulanmaktadır.

# 4 Excel'de Matematiksel İşlevler

MS Excel, çeşitli matematiksel işlevler sunar. Bazı Excel Formülleri Hile Sayfası aşağıda verilmiştir. Tablo, fonksiyonun adını, fonksiyonun anlamını, sözdizimini ve örneği içerir.

Sr. Hayır Fonksiyon Anlam Sözdizimi Misal Açıklama
1Excel'de Toplam FonksiyonuVerilen tüm argümanların toplamını verir= TOPLA (Değer1, Değer 2…, DeğerN)= TOPLA (A2: A5)A2: A5 aralığındaki tüm değerlerin toplamı 100'dür.
2Ürün FonksiyonuVerilen tüm argümanların çarpımını verir= PRODUCT (Değer1, Değer 2…, DeğerN)= ÇARPIM (A2: A5)A2: A5 aralığındaki tüm değerlerin çarpımı 24000'dir.
3SqrtVerilen sayının karekökünü verir= KAREKÖK (Sayı)= KAREKÖK (B2)B2'deki değerin karekökü 20'dir ve 10'dur. Aynısı D2'de gösterilir
4TavanYuvarlama sayısını en yakın anlamlı sayı katına kadar döndürür.= TAVAN (Sayı, Önem)= TAVAN (0,5,5)Cevap, E2'de gösterildiği gibi 5'tir.
5ZeminYuvarlama sayısını en yakın anlamlı sayı katına aşağı döndürür.= TABAN (Sayı, Önem)= KAT (0,5,1)F2'de gösterildiği gibi cevap 0'dır.

Excel formül örneklerinin yukarıda açıklanan hile sayfası, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen excel çalışma sayfasında uygulanmaktadır.

Excel Formüllerinin Hile Sayfasını Kullanmaya Yönelik En İyi Excel Uygulamaları

Bu En İyi Uygulamayı izleyinAşağıdakileri yaparak:
Referans türünü kolayca değiştirin Göreli, mutlak ve karma referanslar arasında geçiş yapmak için:
1. Formülü içeren hücreyi seçin.
2. Formül çubuğunda,  değiştirmek istediğiniz referansı seçin.
3. Referans türleri arasında geçiş yapmak için F4'e basın.
Formülleri hızla kopyalayın   Aynı formülü bir hücre aralığına hızlı bir şekilde girmek için, hesaplamak istediğiniz aralığı seçin, formülü yazın ve ardından Ctrl + Enter tuşlarına basın. Örneğin, C1: C5 aralığına = TOPLA (A1: B1) yazıp Ctrl + Enter tuşlarına basarsanız, Excel formülü, göreli başvuru olarak A1'i kullanarak aralığın her hücresine girer.
Formülü Otomatik Tamamlamayı Kullan Formül oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırmak ve yazım ve sözdizimi hatalarını en aza indirmek için Formülü Otomatik Tamamlama'yı kullanın. Bir = (eşittir işareti) ve başlangıç ​​harflerini (başlangıç ​​harfleri bir görüntü tetikleyicisi görevi görür) yazdıktan sonra, Excel hücrenin altında geçerli işlevlerin ve adların dinamik bir listesini görüntüler.
İşlev Ekran İpuçlarını Kullan   Bir fonksiyonun argümanlarına aşina değilseniz, fonksiyon adını ve açılış parantezini yazdıktan sonra görünen Ekran İpucu fonksiyonunu kullanabilirsiniz. İşlevle ilgili Yardım konusunu görüntülemek için işlev adına tıklayın veya formülünüzdeki karşılık gelen bağımsız değişkeni seçmek için bir bağımsız değişken adına tıklayın.