Pazara İşaretleme (MTM) - Anlam, Adımlar ve Örnekler

Pazar Anlamına İşaretleme

Piyasaya İşaretleme (MTM), menkul kıymetin cari işlem fiyatından değerlenmesi anlamına gelir ve bu nedenle, piyasa değerindeki değişiklikler nedeniyle tüccarlar tarafından günlük kar ve zararların kapatılmasına neden olur.

  • Belirli bir işlem gününde menkul kıymetin değeri yükselirse, uzun pozisyon alan tüccar (alıcı), kısa pozisyonu elinde bulunduran tüccardan (satıcı) menkul kıymetin değerindeki değişime eşit parayı tahsil edecektir.
  • Öte yandan, menkul kıymetin değeri düşerse, satan tüccar alıcıdan para tahsil edecektir. Para, menkul kıymetin değerindeki değişime eşittir. Vade sonundaki değerin çok fazla değişmediği unutulmamalıdır. Ancak sözleşmeye dahil olan taraflar her işlem günü sonunda birbirlerine kazanç ve zarar öderler.

Vadeli İşlemlerde Piyasaya Göre Piyasa Değerini Hesaplama Adımları

Vadeli işlemlerde piyasaya sürmek 2 adımı içerir:

Adım 1 - Uzlaşma Fiyatının Belirlenmesi

  • Çeşitli varlıkların uzlaşma fiyatını belirlemenin farklı yolları olacaktır, ancak genellikle gün için birkaç işlem gören fiyatın ortalamasını içerecektir. Bunun içinde, günün önemli hareketlerini hesaba kattığı için günün son birkaç işlemi dikkate alınır.
  • Kapanış fiyatı, vicdansız tüccarlar tarafından fiyatları belirli bir yöne kaydırmak için manipüle edilebileceğinden dikkate alınmaz. Ortalama fiyat, bu tür manipülasyonların olasılığını azaltmaya yardımcı olur.

Adım 2 - Kar / Zararın Gerçekleşmesi

  • Kar ve zararın gerçekleşmesi, uzlaşma fiyatı olarak alınan ortalama fiyata ve sözleşme fiyatı üzerinde önceden kararlaştırılan ortalama fiyata bağlıdır.

Vadeli İşlemlerde Piyasa Hesaplamalarına İşaretleme Örneği

Örnek 1

İki tarafın 6 ay vadeli, balya başına 150 $ 'dan 30 balya pamuk içeren bir vadeli işlem sözleşmesine girdiğini varsayalım. Menkul kıymetin değerini 4,500 $ [30 * 150] olarak alır. Bir sonraki işlem gününün sonunda balya başına fiyat 155 dolara çıktı. Uzun pozisyondaki tüccar, bu belirli gün için kısa pozisyondaki bir tüccardan 150 $ [155 $ - 150 $] * 30 balya toplayacaktır.

Diğer taraftan, her balya için piyasa fiyatının işareti 145 $ 'a düşerse, bu 150 $' lık fark o gün için uzun pozisyondaki tüccardan kısa bir pozisyonda tüccar tarafından tahsil edilecektir.

Muhasebe defterlerinin tutulması açısından, tüm kazançlar Bilançonun Özkaynak bölümü altında 'Diğer Kapsamlı Gelir' olarak kabul edilecektir. Bilançonun varlık tarafında, menkul kıymetler hesabı da aynı tutarda artacaktır.

Kayıplar, gelir tablosunda 'Gerçekleşmemiş Zarar' olarak kaydedilecektir. Menkul kıymetler hesabı da bu miktar kadar azalacaktır.

Örnek 2

Elma yetiştiren bir çiftçinin, meta fiyatlarının artmasını beklediği bir örneği ele alalım. Çiftçi 21 Temmuz'da 20 elma sözleşmesinde uzun pozisyon almayı düşünüyor. Ayrıca, her sözleşmenin 100 kile olduğunu varsayarsak, çiftçi 2.000 kile elma [20 * 1.000] fiyat artışına doğru ilerliyor.

Diyelim ki, eğer bir sözleşmenin piyasa fiyatına işaret 21 Temmuz'da 6,00 dolar ise, çiftçinin hesabına 6.00 dolar * 2.000 kile = 12.000 dolar alacak kaydedilecektir. Şimdi, her gün fiyattaki değişime bağlı olarak, çiftçi 12.000 $ 'lık başlangıç ​​tutarı üzerinden bir kazanç veya kayıp esasına göre hesap yapacaktır. Aşağıdaki tablo yardımcı olacaktır.

($ cinsinden)

Vasıtasıyla:

Değer değişikliği = Mevcut Günün Gelecekteki Fiyatı - Önceki Gün İtibariyle Fiyat

Kazanç / kayıp = Değerdeki Değişim * İlgili toplam miktar [bu durumda 2.000 kile]

Kümülatif Kazanç / Zarar = Cari Günün Kazancı / Kaybı - Önceki Gün Kazanç / Kaybı

Hesap Bakiyesi = Mevcut Bakiye +/- Kümülatif Kazanç / Zarar.

Çiftçi elma vadeli işlemlerinde uzun bir pozisyona sahip olduğundan, sözleşmenin değerindeki herhangi bir artış, hesabındaki bir kredi tutarı olacaktır.

Benzer şekilde, değerdeki bir azalma bir borçla sonuçlanacaktır. 3. Günde elma vadeli işlemlerinin 0.03 $ [6.12 $ - 6.15 $] düştüğü ve bunun 0.03 $ * 2.000 = 60 $ kayıpla sonuçlandığı gözlemlenebilir. Bu miktar çiftçinin hesabından borçlandırılırken, diğer tarafta tam miktar tüccarın hesabına yatırılır. Bu kişi buğday vadeli işlemlerinde kısa pozisyonda olacaktı. Bu teori bir taraf için kazanç ve diğer taraf için kayıp olur.

Vadeli İşlem Sözleşmesinde Piyasaya İşaretlemenin Faydaları

  • Piyasaya günlük pazarlama, Vadeli işlem sözleşmelerinde yatırımcılar için karşı taraf riskini azaltır. Bu anlaşma, sözleşme sona erene kadar gerçekleşir.
  • Değişim için idari yükü azaltır;
  • Herhangi bir işlem gününün sonunda, günlük ödemeler yapıldığında, dolaylı olarak kredi riskini azaltan herhangi bir ödenmemiş yükümlülüğün olmamasını sağlar.

Vadeli İşlemlerde Markanın Piyasaya Getirdiği Dezavantajlar

  • Çok maliyetli ve yalnızca büyük kurumlar tarafından karşılanabilen izleme sistemlerinin sürekli kullanımını gerektirir.
  • Alıcıların ve satıcıların öngörülemeyen giriş ve çıkışları nedeniyle varlıkların değeri önemli ölçüde dalgalandığından, belirsizlik sırasında endişe kaynağı olabilir.

Sonuç

Piyasa fiyatına işaretlemenin amacı, tüm marj hesaplarının finanse edilmesini sağlamaktır. Piyasa fiyatının işareti satın alma fiyatından düşükse, yani bir gelecek sahibi zarar ediyorsa, hesabın minimum / orantılı seviyeyle doldurulması gerekir. Bu miktara Varyasyon marjı denir. Ayrıca genel faaliyetlere yalnızca gerçek yatırımcıların katılmasını sağlar.

Bir hamil kar elde ederse, teminat hesabına kredi verilmesi gerekir. Nihai amaç, alım satımların sıkı bir şekilde korunmasını garanti altına alma riskini taşıyan değişimin sağlanmasıdır.

Ayrıca, vadeli işlem sahibinin zarar etmesi ve teminat hesabını dolduramaması durumunda, borsanın bir mahsuplaştırma sözleşmesi yaparak üyeyi kapatacağı da unutulmamalıdır. Kayıp miktarı müşterinin marj hesabı bakiyesinden düşülür ve bakiye ödemesi yapılır.