Sermaye Bütçeleme Süreci | Sermaye Bütçelemesinde İlk 6 Adım + Örnekler

Sermaye Bütçeleme Süreci

Sermaye Bütçeleme süreci, tutarı önemli olan potansiyel yatırım veya harcamaları değerlendirmek için kullanılan planlama sürecidir. Tesis ve makinelerin eklenmesi veya değiştirilmesi, yeni ekipman, Araştırma ve geliştirme gibi yatırımlar gibi şirketin uzun vadeli sabit varlıklara yaptığı yatırımın belirlenmesine yardımcı olur. Bu süreç, finansman kaynaklarına ilişkin kararı ve ardından getiriyi hesaplama yapılan yatırımdan kazanılabilir.

Sermaye Bütçeleme Sürecinde Altı Adım

# 1 - Yatırım Fırsatlarını Belirlemek İçin

İlk adım, mevcut yatırım fırsatlarını keşfetmektir. Kuruluşun sermaye bütçeleme komitesinin yakın gelecekte beklenen satışları belirlemesi gerekir. Daha sonra oluşturdukları satış hedefini akılda tutarak yatırım fırsatlarını tespit ederler. En iyi yatırım fırsatlarını aramaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Yeni yatırım fırsatları hakkında fikir edinmek için dış çevrenin düzenli olarak izlenmesini içerir. Kuruluşun SWOT analizine dayanan kurumsal stratejinin tanımlanması, yani gücünün, zayıflığının, fırsatının ve tehdidinin analiz edilmesi ve ayrıca strateji ve hedeflerin onlarla tartışılarak kuruluşun çalışanlarından öneriler alınması.

Misal:

Belirli bir yatırımı seçmeden önce en güvenilir bilgilere dayandırılabilecek, pazarın temel eğilimlerinin belirlenmesi. Örneğin altın madenciliği yapan şirkete yapılacak yatırımı seçmeden önce öncelikle emtianın ileriye dönük yönünün belirlenmesi gerekir; analistlerin fiyatların düşme olasılığının daha fazla olduğuna veya fiyat artışının düşüşünden çok daha yüksek olduğuna inanıp inanmadığı.

# 2 - Yatırım Tekliflerinin Toplanması

Yatırım fırsatlarının belirlenmesinden sonra, sermaye bütçelemede ikinci süreç yatırım tekliflerinin toplanmasıdır. Sermaye bütçeleme süreci komitesine ulaşmadan önce, verilen tekliflerin ihtiyaçlara uygun olup olmadığını kontrol etmek için organizasyondaki çeşitli yetkili kişiler tarafından bu teklifler görülmekte ve daha sonra yatırımın genişleme gibi farklı kategorilere göre sınıflandırılması, ikame, refah yatırımı vb. Çeşitli kategorilere ayrılan bu sınıflandırma, karar verme sürecini daha rahat hale getirmek ve ayrıca bütçeleme ve kontrol sürecini kolaylaştırmak için yapılır.

Misal:

Emlak şirketi, projelerini inşa edebilecekleri iki arazi belirledi. İki topraktan bir arazi kesinleşecek. Bu nedenle, tüm departmanlardan gelen teklifler sunulacak ve aynı, verilen tekliflerin çeşitli gereksinimlere uygun olup olmadığını kontrol etmek için organizasyondaki çeşitli yetkili kişiler tarafından görülecektir. Aynı şey daha sonra daha iyi bir karar verme süreci için sınıflandırılacaktır.

# 3 - Sermaye Bütçelemesinde Karar Verme Süreci

Karar verme üçüncü adımdır. Karar verme aşamasında, yöneticiler, kendilerine sunulan yaptırım gücünü akılda tutarak, mevcut yatırım fırsatlarından hangi yatırımın yapılması gerektiğine karar vermelidir.

Misal:

Örneğin, iş yöneticileri, fabrika şefi vb. Gibi alt yönetim düzeyindeki yöneticiler, yönetim kurulu veya üst yönetimin izninin gerekli olmasının ötesinde yatırımı 10.000 ABD Doları sınırına kadar yaptırım gücüne sahip olabilir. Yatırım limiti genişlerse, alt yönetimin yatırım teklifinin onaylanması için üst yönetimi dahil etmesi gerekir.

# 4 - Sermaye Bütçesi Hazırlıkları ve Ödenekleri

Karar verme aşamasından sonra, bir sonraki adım, yatırım harcamalarının daha yüksek değere ve daha düşük değerli yatırıma göre sınıflandırılmasıdır.

Misal:

Bir yatırımın değeri daha düşük olduğunda ve daha düşük yönetim seviyesi tarafından onaylandığında, o zaman hızlı eylemler almak için, genellikle genel ödeneklerle karşılanırlar. Ancak yatırım harcaması daha yüksek değerde ise gerekli onaylar alındıktan sonra sermaye bütçesinin bir parçası olacaktır. Bu ödeneklerin arkasındaki sebep, uygulanması sırasında yatırım performansını analiz etmektir.

# 5 - Uygulama

Yukarıdaki tüm adımların tamamlanmasından sonra, söz konusu yatırım teklifi uygulamaya konulur, yani somut bir proje haline getirilir. Yönetim personelinin projeleri uygularken karşılaşabileceği çeşitli zorluklar vardır, çünkü bu zaman alıcı olabilir. Makul bir maliyetle ve hızlı bir şekilde uygulama için aşağıdaki şeyler yardımcı olabilir:

  • Projenin yeterince formüle edilmesi : Projenin yetersiz formüle edilmesi, projelerdeki gecikmenin ana nedenlerinden biridir. Bu nedenle, gerekli tüm detaylar ilgili kişi tarafından önceden alınmalı ve projenin uygulanmasında herhangi bir gecikmeyi önlemek için çok önceden uygun analiz yapılmalıdır.
  • Sorumluluk muhasebesi ilkesinin kullanımı: Çeşitli görevlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi ve maliyet kontrolü için, belirli sorumluluklar proje yöneticilerine atanmalıdır, yani projenin belirlenen maliyet sınırları dahilinde zamanında tamamlanması.
  • Ağ tekniği kullanımı: Projelerin düzgün ve verimli bir şekilde izlenmesine yardımcı olacak proje planlama ve kontrol için Kritik Yol Metodu (CPM) ve Program değerlendirme ve inceleme tekniği (PERT) gibi çeşitli ağ teknikleri mevcuttur.
Örnek :

Hızlı işlem için, sermaye bütçelemesi komitesi, yönetimin, projenin uygulanmasından önce ön çalışmalar ve kapsamlı formülasyona ilişkin ödevleri yeterince yaptığından emin olmalıdır. Bundan sonra proje verimli bir şekilde uygulanır.

# 6 - Performansın İncelenmesi

Performansın gözden geçirilmesi, sermaye bütçelemesinin son adımıdır. Bu durumda, yönetimin gerçek sonuçları öngörülen sonuçlarla karşılaştırması gerekir. Bu karşılaştırmayı yapmak için doğru zaman, operasyonların stabilize olduğu zamandır.

Misal:

Bu incelemeyle, sermaye bütçeleme komitesi aşağıdaki noktalara karar verir:

  • Varsayımların ne ölçüde gerçekçi olduğu.
  • Karar vermenin verimliliği
  • Herhangi bir yargısal önyargı varsa
  • Proje sponsorlarının umutlarının gerçekleşip gerçekleşmediği;

Bu nedenle süreç, projenin tamamlanmasından önce kesinlikle izlenmesi gereken çeşitli adımlardan oluşan karmaşık bir süreçtir.

Sonuç

Sermaye Bütçelemesi şirketler tarafından uzun vadeli yatırıma ilişkin kararların alınmasında kullanılmaktadır. Farklı yatırım fırsatlarının belirlenmesi ile başlar. Daha sonra çeşitli yatırım tekliflerinin toplanması ve değerlendirilmesi; daha sonra Sermaye Bütçelemesi için en iyi kârlı yatırımı seçmeye karar verir ve bu kararın paylaştırılması gerekir. Son olarak, alınan karar uygulanacak ve performans zamanında gözden geçirilecektir.