Hareketli Bütçe (Tanım, Türler) | Avantajlar dezavantajlar

Hareketli Bütçe Tanımı

Hareketli bütçe, önceki bütçe dönemi sona erdiğinde düzenli olarak güncellenen sürekli bir bütçedir veya cari dönem bütçesinin bir uzantısıdır diyebiliriz. Dönen Bütçe aynı zamanda bütçe aktarımı olarak da bilinir.

Hareketli Bütçe Türleri

Aşağıda, değişen bütçe türleri verilmiştir.

# 1 - Satış Bütçesi / Gelir Bütçesi

Satış Bütçesi, bir işletmenin hazırlaması gereken ilk bütçedir çünkü diğer tüm bütçeler gelir bütçesine bağlıdır. Bu bütçede işletmeler satışlarını Değer ve Hacim bazında tahmin ediyorlar. Aşağıdaki satış bütçesi hazırlanırken, satış müdürü tarafından faktörler dikkate alınmıştır.

 • Önceki dönemin trendi, yani, son 5-6 yıllık ortalama büyüme
 • Önümüzdeki yılın Toplam Pazar potansiyeli
 • Hükümet politikaları
 • Mevsimsel talepler

# 2 - Üretim Bütçesi

Üretim bütçesi tamamen satış bütçesine bağlıdır. Üretim bütçesinde ürün yöneticisi, talebe göre aylık üretim hacmini tahmin eder ve ayrıca stok seviyesini korur. Bu bütçede üretim maliyeti de tahmin edilmektedir. Üretim bütçesinin faktörleri aşağıdadır.

 • Hammadde
 • Emek
 • Tesis ve Makine

# 3 - Genel Gider Bütçesi

Bu bütçede, işletmeler dolaylı malzeme maliyetini, dolaylı işçiliği, kira, elektrik, su, seyahat ve diğerleri gibi işletme maliyetlerini tahmin ediyorlar. Genel gider bütçesi, biri sabit genel gider ve diğeri değişken genel gider olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Aynı zamanda gider bütçesi olarak da bilinir.

# 4 - Mali Bütçe

Finansal bütçede, işletme, ister uzun vadeli ister kısa vadeli olsun, işi yürütmek için fon ihtiyacını tahmin etmelidir. Bu bütçede, şirket ayrıca fazla nakitlerini maksimum getiri elde etmek için bu şekilde yatırmayı planlıyor ya da para iş için gerekiyorsa, o parayı yatırımdan kolayca çekebiliyor.

# 5 - Sermaye Harcaması Bütçesi

Tesis ve Ekipman, Makine, Arazi ve bina vb. Harcamalar gibi sermaye harcamalarının tahminini içerir.

# 6 - Ana Bütçe

Ana bütçe, çeşitli işlevsel başlıklardan girdiler alındıktan sonra üst yönetim tarafından doğrulanan, yukarıdaki tüm bütçenin bir özetidir. Aynı zamanda işletmenin karlılığını da gösterir.

Süren Bütçe Yöntemleri

Aşağıda, Rolling Bütçeleme yöntemleri bulunmaktadır

# 1 - Artımlı Bütçeleme

Bu artımlı bütçeleme yönteminde bütçe, cari yıl bütçesini tespit etmek için geçen yıl fiili rakamlara dayalı olarak geçen yıl bütçesine belirli bir yüzde eklenerek veya çıkarılarak hazırlanır. Geleneksel bir bütçelemedir.

# 2 - Faaliyete Dayalı Bütçeleme

Faaliyete dayalı bütçeleme, iş hedefine ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken her faaliyet için yapılır ve faaliyetin maliyetini düşürmek için planlar yapar, böylece kar maksimize edilebilir. Örneğin, eğer şirket 1000 Milyon Dolarlık bir satış hedefi belirlerse, şirket önce bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirmesi gereken faaliyetleri belirlemelidir.

# 3 - Sıfır Tabanlı Bütçeleme

Sıfır Tabanlı bütçeleme sıfırdan başlayacaktır, bu da herhangi bir departmanın, faaliyetin, masraf başlığının ve gelirin geçmişi olmadığı anlamına gelir. Sıfır tabanlı bütçeleme, her bir faaliyet yöneticisinin tecrübeleri ve gerekçeleri ile verdiği girdiler üzerinden hazırlanır. Bu bütçeleme yöntemi, maliyet kontrolü veya potansiyel maliyet tasarrufunu değerlendirmek için kullanılır.

# 4 - Kaizen Bütçeleme

Agresif ve yenilikçi kuruluşlar bu bütçeleme yöntemini kullanır. Verimlilik, kalite ve üretkenliklerinde sürekli iyileştirme anlamına gelir.

Hareketli Bütçe Örneği

Aşağıda, değişen bütçe örneği verilmiştir.

Bu Hareketli Bütçe Excel şablonunu buradan indirebilirsiniz - Hareketli Bütçe Excel şablonu

Aşağıda, şirketin her çeyrek için değişen bir bütçe hazırladığı 2019 yılı için Wal-Mart Inc'in hareketli bütçesi yer almaktadır. Puanların altındaki bu dönen bütçe, bütçenin hazırlanmasında dikkate alınmıştır.

 • Her çeyrek için% 10 oranında Varsayılan Değer ve Hacim büyümesi;
 • Doğrudan Malzeme ve Doğrudan işçilik, bitmiş ürünlerin üretimi ile doğrudan ilişkili olan değişken maliyetlerdir.
 • Değişken genel giderler, navlun giderleri gibi üretime de bağlıdır.
 • Sabit genel giderler üretime bağlı değildir. Dolayısıyla, Kira giderleri gibi dört çeyrek için de aynıdır.

1. çeyreğin gerçek sonuçları açıklandı. Gerçek Bütçenin varyans analizi aşağıdadır.

Varyans Analizinin gözlemleri aşağıdadır -

 • Hacim ve Değer Bütçenin% 105'ine ulaştı.
 • Direkt malzeme ve direkt işçilik maliyetleri satılan malın maliyetine göre değişmiştir.
 • Değişken Genel Gider% 1.43 artmıştır çünkü bütçelenmiş değişken genel gider satışların% 10'uyken, gerçek değişken genel gider satışların% 11.43'ünü oluşturmaktadır.
 • Fiili Sabit Genel Gider, bütçelenen ile aynıydı.
 • Kar Marjı, değişken genel giderlerdeki artış nedeniyle% 1,62 azaltıldı.

Not

Yönetim, aynı modelin diğer çeyrekler için de devam edeceğine inanırsa, fiili performans temelinde, şirket gelecek çeyreğin bütçesini değiştirebilir.

Hareketli Bütçenin Avantajları

 • Dönen bütçe, daha fazla zaman gerektirmez çünkü bu, gerekli değişikliklerle birlikte önceki bütçenin bir uzantısıdır.
 • Değişen bir bütçede, meydana gelen beklenmedik olaylar nedeniyle bütçeyi değiştirmek kolaydır.
 • Bu bütçede, gerçek performansı bütçeye göre değerlendirmek kolaydır.
 • Rolling Budget, şirket çalışanları arasında daha iyi anlayış, sorumluluk ve hedefler getirir.
 • Değişen bütçe, organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini bulmaya yardımcı olur ve buna göre zayıflığı gidermek için adımlar atılabilir.

Değişen Bütçenin Dezavantajları

 • Hareketli bütçe, sağlam bir sistem ve kalifiye insan gücü gerektirir.
 • Değişen bütçe kafa karışıklığı yaratır ve sürekli değişiklikler nedeniyle çalışanı rahatsız eder.
 • Değişen bütçe, koşulların sık sık değişmediği kuruluşlar için tavsiye edilmez.
 • Bütçelerde belirlenen hedeflere ulaşmak zorsa, organizasyon çalışanlarının motivasyonunu düşürür.
 • Bu çok maliyetli bir meseledir çünkü değişen bütçenin düzenli olarak güncellenmesi ve gerçek performansa karşı bütçe analizi için ek insan gücü gerektirir.

Sonuç

Dönen bütçe, bütçenin son bütçe temelinde üç ayda bir / altı ayda bir / Erken hazırlandığı sürekli bir bütçeleme sürecidir. Dönen bütçe değerlendirmesi, her bütçe döneminin sonunda gerçekleşir. Değişen bütçe, çalışanlar arasında iş hedefi ve hedefe ulaşmak için ne yapılması gerektiği konusunda net bir anlayış sağlar. Başarılı bir bütçe için, bütçe hazırlığı için alınan bilgilerin doğru olması çok önemlidir; aksi takdirde, hem iş hem de çalışanlar üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır.